مراسم معارفه پوریا میرزا زنجانی شهردار جدید بهشهر پس از تایید حکمش از سوی استاندار با حضور اعضای شورای اسلامی و یاسر فیروزی شهردار سابق و سایر کارکنان انجام شد

در این مراسم ابتدا شکوهی ریاست شورای اسلامی عنوان کرد:
همدلی و مشارکتی که در انتخاب شهردار صورت گرفت در هیچ جای استان و حتی کشور انجام نشد چرا که در هیچ جایی نمیتوان سراغ داشت که همه اعضاء بر روی یک فرد بعنوان شهردار اتفاق نظر داشته باشند.
ما سه انتظار از شهردار متخصص دانشگاهی و با تجربه، پویا و پر انرژی داریم

۱_ برنامه محوری
هیچ توسعه و آبادانی بدون برنامه محقق نخواهد شد، اولین مطالبه‌ای که از وی خواهیم داشت تدوین توسعه راهبردی و عملیاتی شهرستان بهشهر است

۲_انضباط مالی و اداری
مجموعه اداری و فنی مهندسی و مدیریت شهری بایستی هم دارای انضباط مالی و هم انضباط رفتاری باشد. این بدین معناست که شهرداری بهشهر باید به لحاظ انضباط مالی و اداری و دوری از مفاسد باید سرآمد همه شهرداری‌ها باشد

۳_مشارکت محوری
مجموعه شورا و شهرداری نهادی عمومی و مردمی محسوب میشود بنابراین مدیریت شهری باید با استفاده از توان و ظرفیت نخبگان، متخصصان، مهندسان و دانشگاهیان استفاده کند. باید سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارج از استانی استفاده کرده و با همراهی و مشارکت آحاد شهروندان در ایجاد شهری با نشاط، آباد و مدرن و اخلاق‌مدار بکوشیم
مردم ما لایق بهترین‌ها هستند.

در این مراسم پوریا پور زنجانی نیز با ایراد سخنرانی با این عنوان که در دست هم دهیم و برای مردم کار کنیم از همه کارکنان مجموعه درخواست کرد تا با مشارکت و همدلی گِره از کار شهروندان باز شود

در آخر نیز اعضای شورای شهر از یاسر فیروزی شهردار سابق تجلیل و قدردانی کرد.