فرماندار نکا:
از ۲۷ اسفند به مدت ۶روز بازار شهرستان نکا محدود می شود.
توحیدی مقدم فرماندار نکا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا در مازندران و لزوم در منزل ماندن مردم و جلوگیری از انتشار ویروس همه مغازه های شهر و روستای شهرستان به غیر از نانوایی و داروخانه از صبح تا ساعت ۲ بعد اظهر باز بوده  و بعد از ان تعطیل می شوند.
وی گفت شهر باید از ساعت ۲بعد اظهر به بعد کاملا تعطیل باشد و مردم در ساعات صبح هم فقط برای تهیه اجناس ضروری به بازار بروند. وی افزود این مقررات با تصویب شورای تامین شهرستان بوده و در کل شهرستان اعم از شهر و روستاها اجرایی می شود.
فرماندار نکا از مردم خواست کرونا را جدی بگیرند.