ونگ وا- سرویس سیاسی/  اصلاح طلبان حوزه انتخابیه شرق مازندران در انتخابات مجلس یازدهم از چه کسی حمایت می کنند؟ این سوالیست که این روزها در محافل سیاسی مختلف پرسیده می شود و گاها افرادی معرفی می شوند.

لازم به ذکراست اصلاح طلبی از جریانهای اصیل  و ریشه دار در انقلاب اسلامی بوده و نیروهای سیاسی آن  همواره دغدغه پیشرفت و سربلندی کشور را داشته اند. و همواره در مشارکتهای اجتماعی و سیاسی کشور نقش فعالی را ایفا می کنند. در نام نویسی انتخابات مجلس یازدهم تعداد چهره های شاخص اصلاح طلب نسبت به گذشته کمتر بود. دلیلش را می توان به رد صلاحیتهای دوره های گذشته مرتبط دانست. حتی همین تعداد اندک داوطلبان منتسب به اصلاح طلبان که در حوزه انتخابیه بهشهر نکا و گلوگاه نام نویسی کردند هم صلاحیتشان از سوی شورای محترم نگهبان تایید نشد. پس اصلاح طلبان و اعتدالگراهای حامی دولت در این حوزه کاندیدایی برای رقابت ندارند. اینکه چرا اغلب اصلاح طلبان رد صلاحیت می شوند و… بحث مفصلی است که مقصود این یادداشت نیست.

با بررسی سوابق ۱۵ تایید شده نهایی شورای نگهبان از حوزه انتخابیه مذکور، هیچ چهره ای از جریانهای سیاسی اصلاح طلب و اعتدالگرا در این میان دیده نمی شود. حتی اگر باشند چهره هایی ناشناخته هستند. بنابراین نماینده دوره یازدهم این حوزه انتخابیه در هر صورت یک چهره اصولگراست. و احزاب اصلاح طلب واعتدال نمی توانند در این رقابت جایی داشته باشند. شاید برخی از چهر های سیاسی اصلاح طلب منطقه شرق مازندران برحسب روابط شخصی، محلی، قومیتی و… گزینه هایی را انتخاب کرده و برای آن تبلیغ کنند که هیچ ارتباطی با جریان اصلاحات ندارد.

چرا هرشخص مدعی اصلاح طلبی برای رسیدن به منافع شخصی و یا روابط خود از کل جریان اصلاحات مایه بگذارد؟ احزاب اصلاحات در صورتی می توانند روی کاندیدایی به اجماع برسند که از قبل نشست هایی مشترک با آن فرد برگزار کرده و مطمئن شوند این فرد مطالبات مردمی را  از نگاه اصلاحات در مجلس پیگیری می کند. درغیر آن  بازی دو سر باخت است. در حالت اول اگر کاندیدای مورد حمایت این افراد پیروز شد در دوره نمایندگی نه تنها تابع جریان اصلاح طلبی نیست حتی هیچ احترامی برای آنها قائل نیست چراکه از سوی دیگر حامیان اصولگرایش تحت فشارقرار می گیرد.( نمونه بارز چنین رفتارهایی را براحتی می توان در کاندیداهای پیروز دوره های گذشته مثال زد که همواره در پی حذف جریان اصلاحات در کشور بودند). حالت دوم اگر کاندیدای مورد حمایت تعدادی از اصلاح طلبان رای نیاورد و جریان رقیب پیروز انتخابات شد، آنوقت بلنگوهایشان جار می زند؛ اصلاحات در شرق مازندران گزینه معرفی کرد و چون مردم آنها را قبول نداشتند شکست خوردند! پس در هر دو صورت خودکشی سیاسی است.

قرار نیست عدم شرکت در انتخابات را توصیه کنیم بلکه معتقدیم شرکت در انتخابات و افزایش مشارکت های عمومی باعث تقویت حیثیت ملی  و استحکام نظام می شود. مقصود عدم سوء استفاده برخی کاندیداها و طرفدارانشان از نام اصلاحات و همچنین سردرگم کردن علاقمندان طیف سیاسی اصلاح طلب منطقه است. بنابراین اصلاح طلبان منطقه شرق مازندران در روز دوم اسفند در انتخابات شرکت می کنند و شاید به یکی از گزینه ها بر اساس میل و گرایش شخصی خود(نه حزبی) رای دهند. یا می تواند در حوزه های انتخابیه دیگر، گزینه مورد نظر حزبی خود رایافته و به آن رای دهند.چراکه همه نمایندگان وارد یک مجلس می شوند و ترکیب نمایندگان در مجلس مهم تر است.