ونگ وا/ محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مراسم کلنگ زنی دو واحد نیروگاه ۳۲۴ مگاواتی سیکل ترکیبی در محوطه نیروگاه شهید سلیمی با اشاره به اهمیت نیروگاه شهید سلیمی در سود آوری آن در صنعت برق کشور گفت: درحال حاضر ۸۲ هزار مگاوات در کشور تولید برق داریم که ۶۸ هزار گاوات توسط نیروگاههای حرارتی تولید می شود. و از این میزان ۱۰۳۸۳ مگاوات قرار است دولتی باقی بماند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود و نیروگاه شهید سلیمی نکا از جمله نیروگاههایی است که قرار است دولتی باقی بماند. وی گفت برای جبران آب نیروگاه نکا وزارت نیرو قرار است حدود ۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کند و در صورت نیاز نوسازی واحدهای قدیمی نیروگاه در دستور کار خواهد گرفت.

مهندس محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا در مراسم کلنگ زنی نیروگاه سیکل ترکیبی گفت: نیروگاه نکا در حال حاضر ۲۲۱۴ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد و قرار است با راه اندازی دو واحد ۱۶۲ مگاواتی سیکل ترکیبی و پس از آن ۱۶۲ مگاوات بخار در فاز دوم ۴۸۴ مگاوات به ظرفیت نیروگاه اضافه شود که در مجموع ظرفیت نیروگاه نکا به ۲۷۰۰ مگاوات خواهد رسید.

عملیات اجرایی فاز اول توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی با ۱۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شد و قرار است تا تابستان ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و در فاز بعدی واحد بخار ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

حسن نژاد معاون سیاسی استانداری با اشاره به سال تولید مضاعف یکی از راههای بی اثر کردن تحریم ها را تولید داخلی و افزایش امید مردم دانست. وی گفت افزایش ظرفیت تولید نیروگاه نکا علاوه بر تولید و اشتغال  کمبودهای برق منطقه را جبران می کند و زمینه سرمایه گذاریهای صنعتی بیشتر را در پی خواهد اشت و بسیار با ارزش است.

علی محمد شاعری نماینده مردم در مجلس هم ضمن قدر دانی از مسئولان گفت از مسئولان می خواهم طبق زمانبندی پروژه به بهره برداری برسد.

امام جمعه نکا هم در ابتدا از تلاش مسئولان صنعت برق و نیروگاه در افزایش تولید در سال جاری قدردانی نمود.