ونگ وا/ کمیته برنامه ریزی شهرستان نکا به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور روسای سایر دستگاههای اداری و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی آخرین جلسه رسمی خودش را تشکیل داد و سهم دستگاهها در اعتبارات شهرستانی نکا را مشخص کرد.

عبدالجواد توحیدی مقدم فرماندار نکا در این جلسه با اشاره به جلسات متعدد کارشناسی طی هفته ها و روزهای اخیر برای تقسیم بندی بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۹۸ گفت: با توجه به مشکلات دولت در منابع درامدی سعی شد بودجه را در شرایط خاص ببندیم و نتوانیم همه انتظارات دستگاههای اجرایی را برآورده کنیم.

وی افزود در بودجه شهرستان درسال گذشته در ابتدا۲۲/۵ میلیارد تومان اعلام شد و این رقم تا پایان سالبه ۵۳/۷ میلیارد تومان رسید و در نهایت۵۰/۲درصد جذب شد. در سال جاری بودجه اعلام شده اولیه شهرستانی۲۶/۹ میلیارد تومان است و ما انتظار داریم از سایر منابع ملی و استانی این رقم همانند سال گذشته افزایش داشته باشد بنابراین براساس رقم موجود سهم هریک از دستگاهها مشخص شد. و این رقم مختص دستگاههایی است که پروژه نیمه تمام داشته باشند.

فرماندار نکا گفت از این مبلغ اعلام شده ۶/۲ میلیارد تومان از تملک دارایی، ۳/۶ میلیارد تومان ۳ درصد نفت برای مناطق محروم و ۱۶ میلیارد تومان از محل متوازن کشوری می باشد.

فرماندار نکا سهم دستگاههای اجرایی در بودجه ۹۸ که در کمیته برنامه ریزی به جمع بندی رسید رابه شرح ذیل اعلام کرد.

راه و شهرسازی ۳/۹ میلیارد تومان

آب وفاضلاب روستایی ۳/۹ میلیارد تومان

بنیاد مسکن ۲/۷۹ میلیارد تومان

جهاد کشاورزی ۲/۴۴ میلیارد تومان

نوسازی و تجهیز مدارس ۲/۴ میلیارد تومان

شهرداری ۲/۱۹ میلیارد تومان

بسیج سازندگی ۱/۴ میلیارد تومان

راهداری ۱/۰۷ میلیارد تومان

بهداشت و درمان ۹۴۶ میلیون تومان

آب منطقه ای ۹۳۰ میلیون تومان

شهرک صنعتی ۸۳۰ میلیون تومان

آب و فاضلاب شهری ۷۷۵ میلیون تومان

ورزش و جوانان ۴۹۰ میلیون تومان

گردشگری ۴۷۸ میلیون تومان

منابع طبیعی ۲۴۰ میلیون تومان

فرهنگ و ارشاد ۲۳۰ میلیون تومان

هلال احمر۲۲۳ میلیون تومان

بنیاد شهید ۱۵۵ میلیون تومان

محیط زیست ۱۲۰ میلیون تومان

تبلیغات اسلامی ۹۳ میلیون تومان

توزیع برق ۸۹ میلیون تومان

اوقاف ۸۸ میلیون تومان

دامپزشکی ۸۳ میلیون تومان

فنی و حرفه ای ۶۵ میلیون تومان

بهزیستی ۶۲ میلیون تومان

شیلات ۶۱ میلیون تومان

کتابخانه عمومی ۲۲ میلیون تومان

کانون پرورش فکری ۱۰ میلیون تومان

اداره عمومی ادارات شهرستان ۲۲۶ میلیون تومان

همچنین در این جلسه خانم عموزاده عمرانی نماینده سازمان برنامه و بودجه و دبیر کمیته و برنامه ریزی نکا توضیحاتی در خصوص سرفصل ها داده و به مدیران دستگاهها تاکید کرد بخش دیگری از اعتبارات را می بایست از طریق ادارات کل پیگیری نمایند.

دکتر شاعری نماینده مردم نکا بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی و کاهش فروش نفت و رکود وکاهش منابع درآمدی دولت افزود قطعا این میزان بودجه نمی تواند نارساییهای شهرستان را جبران کند. وی گفت شاید این ۲۰ درصد بودجه سال باشد ۸۰ درصد دیگر از طریق طرحهای ملی و استانی توزیع می شود که از مدیران می خواهم ارتباط بیشتری با مدیران کل خود داشته باشند. وی همچنین خطاب به مدیران افزود هرجا برای پیگیری بودجه در استان یا تهران به کمکم نیاز باشد، دریغ نخواهم کرد.

وی همچنین به برخی از پروژه های ملی شهرستان از جمله جاده نیروگاه، جاده حسین آباد، سد گلورد، فاضلاب شهری، آب شرب شهر نکا، گازرسانی اشاره کرد که اعتبارات آن مستقیم از تهران تامین می شود.