مدیرکل جدید سیاسی و انتخابات مازندران معرفی شد
استاندار مازندران در حکمی مهدی محمدی را که پیش از این فرماندار شهرستان قائمشهر بود ، به عنوان مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، پیش از این رضا عنایتی سمت مدیرکلی سیاسی و انتخابات استانداری مازندران را بر عهده داشت. عنایتی بازنشسته شده است.

محمدی که چهارمین مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در دولت تدبیر و امید محسوب می شود، صبح امروز حکم مدیرکلی خود را از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران دریافت کرد. در این نشست از زحمات عنایتی قدردانی شد.
حسین حسن نژاد، مهرداد ابراهیمی، رضا عنایتی سه مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری بودند که تاکنون این سمت را در استانداری مازندران تجربه کردند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر مجموعه معاونت سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری است و دبیری انتخابات بر عهده این اداره کل است.
مازندران سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.