آبدهی رودخانه تجن ساری حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافت

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران بیشترین افزایش آبدهی رودخانه های مهم استان در طی هشت ماه گذشته را مربوط به رودخانه تجن اعلام کرد و گفت که حجم آن ۵۹۳ میلیون متر مکعب برآورد شده که در مقایسه با دوره درازمدت حدود ۶۸ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۵۷۸ درصد افزایش نشان می دهد.

مازندران دارای ۱۲۰ رودخانه بزرگ و کوچک است که رودخانه هراز، چالوس، چشمه کیله، نکا رود، بابلرود و تجن از بزرگترین آن هستند و رودخانه تجن یکی از بزرگ‌ترین رودخانه‌های ایران است که از وسط شهر ساری عبور می‌کند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای مازندران، قربانعلی خدابخشی حجم تجمعی بارندگی در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مازندران را ۶۴۴ میلیمتر اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۳۹ میلیمتر و در دوره شاخص آماری ۴۸۴ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه بارندگی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته است. ادامه داد: بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی یعنی مهر ماه سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت افزایش ۴۷ درصدی را در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد اما در اردیبهشت ماه شاهد کاهش بارش و افزایش دما بوده‌ایم.

مدیر دفتر مطالعات منابع آب شرکت اب منطقه ای تصریح کرد: آبدهی رودخانه‌های استان در سال جاری به دلیل بارش‌های مناسب در ۸ ماهه اول سال آبی در مقایسه با سال گذشته ۱۵۴ درصد افزایش و در مقایسه با شاخص آماری ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خدابخشی وضعیت کیفی منابع آب سطحی استان مازندران را نرمال توصیف کرد و گفت: نمونه برداری‌های انجام شده نشان می دهداز لحاظ شیمیایی آب همه رودخانه‌های استان در حد نرمال است.