دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران:

مدیر کل میراث فرهنگی مازندران وی با بیان اینکه از ۲۸ اسفند سال ۹۷ تا ۶ فروردین امسال تعداد گردشگران مقیم در مازندران به هشت میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۱۵ نفر شب اقامت رسید، افزود: البته این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش داشت.

سیف الله فرزانه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد اجرایی خدمات سفر استانبا همه فراز و نشیب هایی که در ایام نوروز در مازندران شاهد بودیم، سیل و سفر تبدیل به سیر و سفر شد و مازندران با فاصله بسیار زیاد استان نخست در تعداد گردشگران است.

وی با بیان اینکه از ۲۸ اسفند سال ۹۷ تا ۶ فروردین امسال تعداد گردشگران مقیم در مازندران به هشت میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۱۵ نفر شب اقامت رسید، افزود: البته این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش داشت.

بازدید بیش از ۶ میلیون گردشگر از جاذبه های فرهنگی مازندران

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران با اشاره به اینکه بازدید از جاذبه های فرهنگی و طبیعی در مازندران به ۶  میلیون و ۱۹۸ هزار نفر با ۱۴ درصد رشد افزایش یافت، گفت: بازدیدهای نظارتی هم به سه هزارو ۶۹۰ مورد رسید و تذکر و اخطار به واحدهای گردشگری ۱۱۵ مورد بود که نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت.

با وجود مشکلات برف، باران، سیل و بسته بودن موزه ها و سایت موزه ها، با فعالیت ۱۹ موزه میزان بازدید گردشگران از موزه ها به ۹۴ هزار و ۷۱۵ نفر افزایش یافت که از این میزان، ۴۰۸ نفر گردشگر خارجی بودند.