تقدیر رئیس جمهور از اقدامات بموقع استاندار مازندران در سیل اخیر؛

 رئیس جمهوری در ارتباط ویدئو کنفرانسی با شورای هماهنگی مدیریت بحران مازندران ضمن تقدیر از اقدام بموقع استاندار مازندران و سایر دستگاههای اجرایی در کمک رسانی سیلزدگان بر ضرورت کمک رسانی و مساعدت بیشتر دستگاههای اجریی به سیل زدگان این استان تاکید کرد. ‎

به گزارش ونگ به نقل از استانداری مازندران، دکتر حسن روحانی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با شورای هماهنگی مدیریت بحران مازندران با قدردانی از اقدام بموقع استاندار مازندران و سایر دستگاههای اجرایی در کمک رسانی به سیلزدگان که باعث کاهش بحران ناشی از سیل در این استان شد، گفت: باید خدمات رسانی به مسافران نوروزی هم که با حجم زیاد در مازندران حضور دارند، انجام شود.

رئیس جمهوری تاکید کرد: به هر حال این حجم بارش ها برای مسافران نوروزی بی سابقه بوده است و باید ضمن هشدار بموقع به آنها ، خدمات مورد نیاز به این مسافران نیز ارائه شود تا دچار مشکل نشوند.

پرداخت بموقع خسارت ها با حذف بروکراسی 

رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از سرعت بخشی در پرداخت خسارت ها به سیلزدگان مازندران، گفت: استان مازندران توانست با برداشتن بروکراسی اداری و بانکی کار پرداخت خسارت به سیلزدگان را انجام دهد و این کار باید از سوی تمامی استانداران استان های خسارت دیده ناشی از سیل اجرایی شود. این حرکت الگویی شایسته برای سایر استان هاست.

دکتر روحانی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات مردم مشمول مرور زمان شود و پرداخت بموقع خسارت ها می تواند بار این خسارت ها را بر دوش مردم کاهش دهد.

رییس جمهوری همچنین اعلام کرد که هیات دولت در نشست فردا ( چهارشنبه ) نسبت به میزان پرداخت خسارت ها به سیلزدگان استان های کشور از جمله مازندران تصمیم گیری خواهد کرد.