با گذشت ۳ ماه از شروع فصل سرما و آغاز مهاجرت پرندگان زمستان گذران، قوهای فریادکش به عنوان یکی از گونه های پرجمعیت پرندگان مهاجر زمستان گذر تالاب ها و آبگیرهای مازندران همچنان برای مهاجرت به این خطه شمال کشور در تردید به سر می برند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سالانه به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ هزار قو فریادکش یکی از ۷۰ گونه پرندگانی هستند که به تالاب ها و آبگیرهای مازندران برای زمستان گذرانی مهاجرت می کنند که در سال جاری تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از این مهاجران به این خطه شمال کشور سفر کردند.
اگرچه کارشناسان محیط زیست همچنان امیدوارند تا با سرد شدن هوا در سیبری و کم شدن تغذیه فریاد قوها بار دیگردر تالاب ها و آبگیرهای مازندران همه گیر شود، ولی این کارشناسان کشتار بی رحمانه این پرندگان مهاجر را در این خطه شمال کشور در کاهش جمعیت بی تاثیر نمی دانند.
***کاهش مهاجرت
رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران می گوید: درحال حاضر حدود ۷۰ گونه از پرندگان مهاجر بومی و غیر بومی به تالاب ها و آبگیرهای این خطه شمال کشور کوچ زمستانی داشتند که جمعیتشان بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بال برآورد می شود.
کوروس ربیعی به خبرنگار ایرنا گفت: قو فریادکش به عنوان یکی از گونه های پرجمعیت زمستان گذران مهمان مازندران که جمعیتشان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار بال برآورد می شود در سال جاری کمتر از یک هزار بال به این خطه سفرکردند.
وی اگرچه قهر قوها را به دلیل کشتار بی رحمانه این پرندگان در سال های اخیر تا حدودی با نگاه زیست محیطی تایید نمی کند، ولی عامل اصلی در این کاهش را به گرمای حاکم بر موطن اصلی این پرندگان (سیبری) مرتبط می داند و امیدوار است تا با سرد شدن هوا در روزهای آینده این گونه ها هم برای زمستان گذرانی به تالاب های این خطه سفر کنند.
**** ادامه کشتار بی رحمانه
رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران کشتار بی رحمانه پرندگان مهاجر را در سال های اخیر در کاهش جمعیت این گونه ها بی تاثیر نمی داند ولی این حجم کاهش را برای فریادکش ها بیشتر به وضعیت جوی مرتبط می داند.
ربیعی افزود: اگرچه در فصل جاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای کمک به یگان محیط زیست برای برخورد با ادوات شکار غیرمجاز ( تورهوایی- کرس و گذر) به عنوان ابراز کشتار دست جمعی وارد گود شدند ولی به نظر می رسد در روزهای جاری تا حدودی این همراهی سرد شد.
وی معتقد است محیط زیست شکار سنتی با رعایت ضوابط را در راستای تعادل حیات وحش تایید می کند ولی شرایط شکار در برخی از تالاب های استان در زمره نسل کشی پرندگان است.
این مسوول کاهش جمعیت گونه های زمستان گذران از ۱٫۵ میلیون به ۷۰۰ هزار بال گفت: در سال ۸۷ با سرمای طاقت فرسای سیبری جمعیت زیادی از گونه های زمستان گذران را به استان های مهاجر پذیر از جمله مازندران کشاند به طوری حضور ۱٫۵ میلیون پرنده به این استان رکودی را ثبت کرد که دیگر تکرار نشد.
ربیعی جمعیت سال های اخیر پرندگان زمستان گذران به مازندران را حدود ۷۰۰ تا یک میلیون بال با ۷۰ تا ۱۰۰ گونه از زمستان گذران می داند.
مازندران با داشتن ۸۰۰ تالاب وچند صد رشته آبگیر با وفور مواد غذایی سالانه پذیرای ۷۰ تا ۱۰۰ گونه از پرندگان مهاجر با جمعیت یک تا ۱٫۵ میلیونی است که براثر شکار بی رویه سالانه طبق برآورد ۲۰ تا ۳۰ درصد از این پرندگان تلف می شوند.