سرپرست استانداری مازندران از آنچه که غیبت طولانی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی در نشست های مهم استانی از جمله شورای برنامه ریزی نامید ، انتقاد کرد.

  احمد حسین زادگان روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: مدیرانی که غیبت های طولانی مدت در عدم حضور جلسات مهم توسعه استانی دارند، باید پاسخگو باشند.
وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران را مکلف کرد تا عدم حضور غیر موجه برخی مدیران را به سازمان ها و یا وزارتخانه متبوع گزارش کند تا تعیین تکلیف شود.
براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دانشگاه مازندران و دادگستری استان از جمله دستگاههایی بودند که از شش نشست شورای برنامه ریزی و توسعه در سال جاری تنها در یک نشست حضور داشتند.
** جلسات مکرر، آفت استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران برگزاری جلسات مکرر در استان را یکی از دلایل مهم عدم حضور برخی مدیران دانست و گفت: در شرایط فعلی روزانه چندین نشست پیاپی در استان برگزار می شود که براساس دعوتنامه حضور مدیران در این برنامه ها الزامی است.
حسین زادگان افزود: باید جلسات استانی در سطح مدیران کل و معاونت ها تدوین شود تا مدیران مجبور نشوند در تمام جلسات استانی حضور یابند و سایر برنامه های آنها روی زمین بماند.
وی تاکید کرد: در هر صورت مدیرانی که حضورشان در نشست استانی از لحاظ قانونی الزامی است، باید در این نشست ها حضور فیزیکی داشته باشند و عدم حضور در اکثر نشست ها جای سئوال دارد و باید تعیین تکلیف شود.
** تشکیل نشست نمایندگان قوا در استان
سرپرست استانداری مازندران همچنین گفت: در شرایط فعلی نشست سران قوا برای تصمیم کلان کشوری برگزار و تصمیم خوبی در این نشست برای رفع مشکلات کشور اتخاذ می شود.
حسین زادگان افزود: پیشنهاد می شود تا این نشست در سطوح استانی نیز با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری و رئیس مجمع نمایندگان استانی برگزار شود که می تواند تصمیم سازی خوبی برای توسعه استانی داشته باشد.
وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را مکلف کرد تا برگزاری چنین نشستی را پیگیری کند.