ونگ وا/ اکبر مقدسی – بازهم شورا و شهرداری نکا درگیر حاشیه شده است. این بار ماجرای استعفای شهردار و پذیرش یا عدم پذیرش شورا محور اختلافات اعضاست.

هرچند اعضای شورای شهر دوره پنجم در موضوع انتخاب سید مهدی احمدی بعنوان شهردار اختلافاتی باهمدیگر داشتند. و این اختلافات به سطح شهر هم کشانده شده بود. اما احمدی پس از قرارگرفتن در مسند شهرداری و با اقدامات مثبتش در سطح شهر توانست رضایت شهروندان  رابه خود جلب کند.

اعضای شورای شهر و شهردار طی این مدت همواره از اتحاد و یکرنگی برای پیشرفت شهر سخن به میان می آوردند. همه چیز خوب بنظر می رسید تا اینکه همین اواخر بنظر می رسید دیگر پروژه ها پیشرفتی ندارند. آرام آرام پچ پچ های بی پولی و طلب پیمانکاران از شهرداری به گوش می رسید. البته این موارد برای شهرداریها عادیست.

بطور غیر منتظره رسانه ها از استعفای شهردارخبر دادند در جلسه همان روز شورای شهر با استعفای شهردار موافقت و معاون شهردار بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. باور این خبر در ابتدا سخت بود. چون زمینه ای برای استعفا وجود نداشت! پس از آن شهردار مصاحبه کرد و گفت حدود ۲۵ روز قبل متن استعفایش را برای رئیس شورا فرستاده و دلیل آن هم بحث اقامت شهرداران در همان شهر و عدم امکان برای خود اعلام کرد. و افزود شورا بدون توضیح شفاهی از خود آن را پذیرفت. وی در آن مصاحبه همه چیز را تمام شده ندانست و مصوبه شورای شهر را منوط به تایید کمیته انطباق بیان کرد. همین جمله پایانی شهردار نشان می داد وی میل به ماندن در شهرداری دارد.

کمیته انطباق شهرستان متشکل از فرماندار، دادستان و نماینده شورای عالی استان همه مصوبات شورای شهر را بررسی و در صورت عدم مغایرت با قانون آن را تایید و در صورت مغایرت آن را رد می کنند. کمیته انطباق شهرستان نکا مصوبه اخیر شورا را بدلیل اعلام نشدن دستور جلسه به همه اعضا از ۲۴ ساعت قبل و نیز نبود دعوتنامه حضور اعضا؛ آن جلس را قانونی ندانسته و مصوبات آن را رد کرد.

شورای شهر مجدد با ارسال دعوتنامه به همراه دستور جلسه چند روز بعد تشکیل جلسه می دهد. در این فاصله شهردار طی نامه ای به شورا استعفایش را پس گرفت. اما شورا به بهانه طرح استعفا در جلسه گذشته و این بار برای رفع ابهام شکلی جلسه که مورد ایراد کمیته انطباق بود جلسه را با دستور یررسی استعفای شهردار برگزار کرد در این جلسه ۴ نفر از اعضای شورا موافق استعفا رای دادند و ۳ نفر به مخالفت رای دادند. (البته لازم به ذکر است در جلسه قبل که با حضور ۶ عضو شورا برگزار شده بود همه اعضا رای موافق استعفا دادند)

مصوبه جدید شورا به کمیته انطباق می رسد.  دو نفر از اعضای کمیته انطباق این بار به استناد بخشنامه وزیر کشور که هر استعفا باید در کمتر از ۱۰ روز رسیدگی شود، مصوبه شورا را رد کردند تا احمدی همچنان شهردار بماند. در فاصله دو جلسه شورا فرماندار از استانداری و وزارت کشور در این خصوص استعلام می گیرد در پاسخ وزارت کشور گفته شد چون مورد فوق جزو قانون مجلس یا هیئت وزیران نبوده کمیته انطباق آن را نادیده بگیرد. به همین دلیل فرماندار سعی کرد تا دو عضو دیگر کمیته انطباق را متقاعد کند تا مصوبه شورا تایید شود اما نشد.

بازهم تعدادی از اعضای شورای شهر از رای کمیته انطباق معترضند و سعی دارند با اعتراض به کمیته حل اختلاف یا دیوان عدالت و… مصوبه آنها در خصوص پذیرش استفای شهردار اجرایی شود. اما سه عضو دیگر شورای شهر که مخالف استعفا بودند به بهانه های مختلف سعی دارند از حضور در جلسات شورا  امتناع کنند تا جلسه از رسمیت بیافتد تا شاید مهلت ده روزه برای اعتراض به رای کمیته انطباق بگذرد. البته۴ عضو موافق استعفادنبال راهکار دیگری برای ثبت اعتراض خود هستند تا احمدی شهردار نباشد! شورا در آخرین جلسه خود با دعوتنامه کتبی و بیان دستور جلسه و نیز دعوت از خبرنگاران که برای اولین بار در این دوره اتفاق می افتاد و نیز دعوت از شهردار سعی داشت موضوع را مجدد بررسی کند اما با غیاب سه عضو جلسه از رسمیت افتاد. شهردار هم حضور یافت اما رئیس و نایب رئیس از پشت در پیغام دادند که چون جلسه رسمی نیست به جلسه نیاید. و جلسه را به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران اختصاص دادند.

حال با توجه به اتفاقات اخیر در شورا و شهرداری نکا چند مسئله اذهان افکار عمومی را درگیر کرده است. ۱- اصراربرخی از اعضای شورا بر پذیرش استعفای شهردار نشان می دهد مموضوع استعفای شهردار شخصی نبوده و نشان از اختلافات فی مابین است. ۲- برخی از اعضای شورا حاضرند اختلاف خود را تا سطح حل اختلاف استان و یا دیوان عدالت اداری کشور بکشانند، چرا اگر مشکلی از عملکرد شهردار می بینند آن را بصورت سوال یا استیضاح مطرح نمی کنند۳- آیا شورا به رضایت افکار عمومی نسبت به شهردار بی توجه هستند و یا اگر مسئله مهمتری است چراپنهان می کنند؟۴- چراشهر نکا نمی تواند روی خوش و آرامش را ببیند؟ شورای شهر نکا را چه شده است؟