۲۸۶ کانون سلامت محله با حضور مسئولان وزارت بهداشت به صورت همزمان در مازندران راه اندازی شد.

 به گزارش ونگ، سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران صبح چهارشنبه در مراسم راه اندازی ۲۸۶ کانون سلامت محله در استان با بیان اینکه تعداد قابل توجهی کانون سلامت محله در استان راه اندازی شده است گفت: یکی از مسائل که جزو مشکلات دنیای مدرن است آنکه حوزه های تخصصی برنامه هایی برای پیشرفت جوامع طراحی می کنند اما تجمیع این حوزه ها در جامعه با مشکل مواجه است.

وی عنوان کرد: به دلیل آنکه زبان های ملی گسترده ای در کشور نداریم برخی از مشکلات حوزه های تخصصی سلامت نسبت به دیگر کشورها کمتر است.

وی با اشاره به شکل گیری دانشگاه های نسل چهارم یادآور شد: دانشگاه ها باید برای ارتقای محله ها برنامه ریزی و تدبیر داشته باشند از اینرو باید در حوزه های مختلف به سراغ جامعه رفت.

موسوی ادامه داد: در حال حاضر وقتی از سلامت در جامعه صحبت می شود، اولین موضوعی که در ذهن افراد تداعی می شود، درمان است و باید به آن توجه ویژه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اظهار اینکه حوزه درمان و سلامت بسیار مهم است یادآور شد: برای درمان باید ساختار درمانی توسعه یابد و در حال حاضر نیازهای درمانی مردم در بیمارستان های کوچک تامین نمی شود زیرا امر درمان بسیار تخصصی و پیچیده شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از اختلالات نظام سلامتی را دچار اشکال می کند افزود: دانشگاه ها باید در ارائه خدمات و اهداف، رویکردها و باید بازبینی و بازنگری داشته باشند تامبتنی بر سلامت و بستر اجتماعی باشد.

مهر