انتقاد زلیکانی در جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری:

رئیس کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری به بحرانی خواندن وضعیت کنونی سازمان عمران اشاره کرد و افزود: اگر واقعاً سازمان با مشکل اعتبار و منابع مالی مواجه است چرا اقدام به احداث ساختمان جدید در محل سازمان کرده است.

به گزارش ونگ وا، جلسه بررسی وضعیت و عملکرد سازمان های عمران و مدیریت مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری به ریاست علی اکبر زلیکانی روز دوشنبه هفتم آبان ماه سال ۹۷ برگزار شد.

این جلسه که با حضور آقامیری، عشوری و نقیبی اعضای شورا، طاهری معاون اداری و مالی شهرداری، ملکی مدیرعامل سازمان عمران و باقری مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری برگزار شد، انتقادات فراوانی به وضعیت جاری و عملکرد مدیران این سازمان ها مطرح شد.

سازمان عمران بر روی چند پروژه متمرکز شده است

رئیس کمیسیون عمران و فنی شورا با انتقاد از روند حاکم بر مدیریت سازمان عمران گفت: این سازمان با حجم عظیمی از نیرو متأسفانه بر روی چند پروژه نه چندان بزرگ متمرکز شده و وضعیت به گونه ای است که تمام توان خود را روی یکی از آنها گذاشته و تا تمام نشود سراغ پروژه های دیگر نمی رود!

وی با بحرانی خواندن وضعیت کنونی سازمان عمران خاطرنشان کرد: اگر واقعاً سازمان با مشکل اعتبار و منابع مالی مواجه است چرا اقدام به احداث ساختمان جدید در محل سازمان نمود؟ اساساً این ساختمان در حال احداث از کدام محل بودجه و با چه مجوزی ساخته می شود و اینکه با این حجم بدهی ها واقعاً چرا باید این موضوع در اولویت سازمان قرار گیرد؟

تخلف سازمان عمران در واگذاری اموال شهرداری به پیمانکاران

رئیس کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری به تخلف سازمان عمران در واگذاری اموال شهرداری به پیمانکاران به منظور کسر از طلب آنها از این سازمان اشاره و با ارائه سندی در این خصوص تصریح کرد: این سند نشان می دهد موضوع مورد اشاره بنده با اذن و امضای مدیرعامل کنونی سازمان انجام پذیرفته و اموال شهرداری به ۴ نفر از پیمانکاران خاص تحویل می شود.

تخلف شبکه حمل و نقل شهری در احداث پل عابر پیاده جهت بهره مندی از مزایای تبلیعاتی

وی ادامه داد: اولاً باید نسخه ای از قراداد واگذاری اموال به این چهار پیمانکار به کمیسیون عمران و فنی ارسال شود و ثانیاً اینکه بنده این موضوع را از طریق مجاری قانونی تا آخر پیگیری خواهم کرد تا این روند ادامه پیدا نکند.

زلیکانی  در بخش دیگری از سخنانش از برخی اقدامات سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری نیز انتقاد کرد و افزود: ایجاد پل های عابر پیاده به منظور بهره مندی برخی افراد خاص از مزایای تبلیغاتی و ساخت و ساز سازمان در محل پایانه مسافربری دولت بدون اخذ مجوز از شورای شهر و شهرداری از جمله مواردی است که سازمان مرتکب تخلف شده است./ روابط عمومی