معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران خواهان توجه بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به کیفیت کالای تولیدی و استاندارد آن شد و گفت: تولید جهانی مستلزم استانداردبودن کالا است.

به گزارش ونگ، احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز استاندارد با گرامیداشت روز جهانی استاندارد یادآور شد: توجه به کیفیت کالا سبب می شود تا در رقابت جهانی نقش موثرتری داشته باشیم و نام کالاها نیز ماندگارتر شود اما متاسفانه کم توجهی و بی توجهی سبب شده تا حمایت های لازم از تولیدکنندگان صورت نگرفته است.

وی با اشاره به درنظرگرفتن بسته و حمایت های تشویقی از تولیدکنندگان اظهار داشت: در شرایط کنونی و در دوره تحریم اولین توجه و مشکلات به سمت تولیدکنندگان است و باید از آنان حمایت شود.

حسین زادگان با اظهار اینکه در تولیدات کالا باید جهانی فکر و جهانی تولید کنیم تصریح کرد: تولیدات باکیفیت و رعایت استاندارد در رسیدن به هدف ذکر شده بسیار موثر خواهد بود.

گلچوب مدیرکل اقتصادی استانداری مازندران نیز با گرامیداشت روز استاندارد  بر لزوم توجه و دقت بیشتر برای صدور نشان استاندارد در جامعه تاکید کرد و گفت: این نشان ارزشمند را براحتی بر پیکر هر محصولی که حداقل های استاندارد را ندارد، نصب نکنیم.

وی تولیدکنندگان کالا و خدمات را از دیگر بخش های مورد توجه استاندارد برشمرد و گفت: تولیدکنندگان باید با تولید کالاهای استاندارد خود را در بازار ماندگار و مانا کنند.

گلچوب با اظهار اینکه نشان استاندارد، صوری نیست یادآور شد: حرکت به سمت استاندارد بین المللی نشان می دهد که تولیدکنندگان همواره به دنبال استانداردهای روز دنیا هستند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران ادامه داد: مصرف کننده نیز در هنگام خرید به اولین موردی که توجه می کند، نشان استاندارد است و از اینرو وظیفه و نقش سازمان ملی استاندارد بسیار حائز اهمیت است و نباید اطمینان و اعتماد را خدشه دار کنیم.

وی تاکید کرد: در حوزه صادرات حتما باید به سمت استانداردهای پیشرفته رویم و با نشان استاندارد در بازارهای بین المللی جایگاه کسب کنیم./مهر