رئیس کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی خبرداد:

رئیس کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان مازندران با تاکید بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحرانها، گفت: در سال ۹۷ به صورت منظم جلسات کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی استان مازندران برگزار می شود.

به گزارش ونگ وا به نقل از روابط عمومی، حسینعلی طالبی رئیس کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان مازندران در جلسه کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی که در مورخه ۹۷/۷/۲۲ به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار شد در جمع اعضای جلسه گفت: این کارگروه به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و پیگیری عملیات اجرایی تشکیل و هدف نهایی آن مدیریت سوخت رسانی در شرایط بحران به گونه ای که سوخت و مواد نفتی در شرایط خاص، به موقع، مناسب و ایمن، تامین شود.

طالبی برطرف کردن بحرانها را نیازمند اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دانست و ادامه داد: شرح وظایف اصلی و مدیریت بحران پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله وبازسازی و بازتوانی است که در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

وی ادامه داد: دستور کار این نشست بررسی گزارش عملکرد کارگروه در خصوص تامین سوخت شش ماهه اول سال ۹۷، پیگیری مصوبات صورت جلسه قبلی، گزارش اقدامات دستگاهها و ادارات حساس ( بیمارستانها ، جهاد کشاورزی ، دانشگاهها و .. ) و حفظ آمادگی مواجهه با شرایت آب و هوایی ناپایدار است.

در ادامه عباس فندرسکی دبیر کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان مازندران با اشاره به اهمیت برگزاری این نشستها و قرائت صورت جلسه قبل، بیان کرد: دستگاهها و ادارات حساس و نقاط صعب العبور و بالادستی پیش از موعد سوخت مورد نیاز خود را به عنوان جایگزین سوخت اصلی به مدت دو ماه ذخیره داشته باشند.

در پایان جلسه هر یک از اعضائ کارگروه مشکلات و نقطه نظرات در خصوص تامین سوخت را بیان و در مورد آن تبادل نظر کردند.