سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری، با برگزاری دوره آموزشی به ۱۱۳ نفر از كاركنان جايگاه‌های سوخت سطح شهر، آموزش‌های لازم در زمینه اصول و مباني مقابله با آتش و كار با خاموش كننده‌ها را به شكل تئوري و عملی ارائه كرد.

به گزارش ونگ وا به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، دوره آموزش ايمني براي ۱۱۳ نفر از كاركنان جايگاه عرضه سوخت ناحيه ساري برگزار شد.

بر اساس اين گزارش، اين دوره آموزشي به مدت دو جلسه در سالن ۷ مهر سازمان آتش‌نشاني ساري برگزار شد و كاركنان جايگاه سوخت، اصول و مباني مقابله با آتش و كار با خاموش كننده‌ها را به صورت تئوري و عملي فرا گرفته و با خطرات الكتريسيته ساكن آشنا شدند.

لازم به ذكر است با توجه به اهميت آموزش‌هاي ايمني براي جايگاه‌داران عرضه سوخت، فراگيري آموزش‌هاي ايمني و آتش‌نشاني جايگاه‌داران در راستای ارتقاي سطح آمادگي براي مقابله با مخاطرات احتمالي و اقدامات پيشگيرانه در جايگاه‌هاي سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

شایان گفتن است، در پايان این دوره‌های آموزشی، گواهينامه يكساله براي فراگيران صادر خواهد شد.