دبیر حزب مردمی اصلاحات مازندران:

دبیر حزب مردمی اصلاحات مازندران به ضرورت شفافیت و نظارت در میان دستگاه ها از سوی رسانه ها تأکید کرد و افزود: رسانه ها در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارند.

به گزارش ونگ، اسلام دستگذار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فساد در زمینه های مختلف به خصوص در عرصه اقتصادی روند رو به رشدی داشته است. اظهار کرد: در چنین شرایطی پرداختن رسانه ها به فسادهای موجود در کشور لازم و ضروری است.

فساد در شرایطی شکل می گیرد که نظارت بر آن بخش ضعیف است

دستگذار مجلس شورای اسلامی را از مهمترین قوه های نظارتی برشمرد و افزود: عدم نظارت از مهمترین عوامل ریشه های فساد است  زیرا فساد در فرایندی شکل می گیرد که نظارت بر آن بخش ضعیف است.

دبیر حزب مردمی اصلاحات استان مازندران در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به مجلس مربوط می‌شود. تصریح کرد: مجلس در اجرای وظیفه نظارتی خود ضعیف عمل کرده است. این موضوع ریشه تمام مشکلات است.

وی با بیان اینکه مجلس ضعیف می تواند زمینه‌ساز دولت ضعیف ‌باشد. گفت: در حال حاضر مشاهده می کنیم اگر وزیری به یک نماینده امتیاز ندهد، در پی استیضاح آن بر می آیند.

دستگذار با بیان اینکه به دنبال مجلسی هستیم که نظارت بر روی آن صورت گیرد خاطر نشان کرد: باید رفع مشکلات مردم و منافع ملی در راس امور قرار گیرند.

انسجامی در میان نمایندگان مازندران وجود ندارد

این فعال سیاسی به وظیفه نمایندگان در حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: میان نمایندگان مازندران وحدت و انسجام وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه چالش های اجتماعی روند رو به رشدی را در جامعه پیش رو گرفته است تصریح کرد: بیکاری از عوامل اصلی در این زمینه است و اگر به تولیدات داخل توسط مردم جامعه بها داده شود زمینه اشتغال جوانان نیز فراهم خواهد شد.

دبیر حزب مردمی اصلاحات با تشریح شرایط موجود در استان بیان کرد: به لحاظ اقتصادی جهشی در استان مشاهده نشده است و مسئولان نتوانستند پاسخ درستی در این زمینه ارائه دهند.