همزمان با ۷مهر روز ملی ایمنی و آتش نشانی,از آتشنشانان بهشهر, تجلیل شد

دراین مراسم که مسولین شهری فرماندار ،بخشدار،شهردار واعضای شورای شهر بهمراه رییس راهنمایی ورانندگی حضور داشتند از کارکنان و مأموران  آتش نشانی بهشهرتقدیر وتشکربعمل آمد.این مراسم باصبحگاه آتش نشانان وقراءت سوگندنامه وخوش آمد گویی واحتزاز پرچم شروع شد.
حسین سراج مدیرعامل محترم سازمان آتشنشانی بهشهر درحضور مدعوین،میهمانان و مسولین شهر ضمن تقدیر از آتشنشانان مجموعه به ایرادسخن پرداخت,
ایشان ضمن یادآوری فداکاریها وایثار آتشنشانان و کسانیکه از خون خود جهت یاری هموطنان گذشتند,این دستاوردهارا برگرفته از رشادتهای جنگ تحمیلی دانست وبرنامگذاری اینروز ک به بهانه بشهادت رسیدن تعدادی از آتش نشانانی ک در پالایشگاه آبادان توسط دشمن بعثی عراق بمباران شده بود صحه گذاشتتند.
ایشان در ادامه بتشریح خدماتیکه درسال گذشته ارایه شد پرداخت.وی این خدمات را بیش از ۱۰۳۰ مورد فعالیت از قبیل اطفاء حریق وحوادث بهمراه آموزش اختصاص ک تعداد ۳۹۲۲ مورد فقط ب بازدید از اماکن و ساختمانها انجامید.
طرح آموزش ایمنی ب محلات ک برای پیشگیری از حوادث و مدیریت سوانح طراحی شده بود ب موفقیت چشمگیر دست یافت ک این موردیکی از دستاوردهای مهم سازمان آتشنشانی بهشهر درسال گذشته بشمار میرود.
درادامه خنجری فرماندار بهشهر تأثی گرفتن از محرم و عاشورا را برای آتشنشانان الزامی دانسته وافزود برای خدمت وزندگی دنیوی واخروی میتوان از مسیر امام حسین وتفکر حسینی تبعیت کنیم.ایشان در ادامه افزودند،خانواده یک آتش نشان هم در اجرو پاداش فداکاریهای شما شریک وحتی در بعضی موارد از شماپیشی گرفتند.
ایشان برآورده شدن آرمانهای امام حسین را ک همانا نجات انسان بوده رادر مسیر رسالت آتشنشانان برشمرده وآنان را درین راه شریک دانست.
یاسرفیروزی شهردار  بهشهر نیز ادامه داد:
نیروهای آتش نشانان هرچند در گروه مشاغل سخت وزیان آور قرار دادند اماشاید وقت آن رسیده باشد ک مصاعب و مشکلات شغلی این افراداز سوی مسولان برطرف شود.
در پایان این مراسم ضمن تقدیروتشکر از همه ب ۵ نفر از آتش نشانانیکه امسال تشکیل خانواده داده و ازدواج نمودند لوح تقدیر و جوایزی در نظر گرفته شده بود ک توسط مدیرعامل آتشنشانی ودیگر مسوولین شهری ب این عزیزان اهداء شد.
بعداز مراسم طبق سنوات گذشته و ب پیروی از مقررات مراسم رژه خودرویی آتش نشانی در داخل شهر انجام شد ک این رژه زیبا ومنظم مورد تقدیر مردمی نیز قرار گرفت.