استاندار مازندران با بیان اینکه در مازندران هیچ مدیری مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شود تصریح کرد: من نیز بازنشسته نیستم.

محمد اسلامی درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار داشت: در مازندران هیچ بازنشسته ای نداریم که اعاده به کار شده و یا در پست های مدیریت فعال باشد.

وی در عین حال افزود: مقصود از قانون منع بکارگیری بازنشستگان آن دسته از افراد و مدیرانی هستند که سنوات خدمتی خود را کامل کرده باشند و پاداش و حقوق و مزایا را دریافت کرده اند و اکنون از حقوق بازنشستگی برخوردارند و در عین حال دعوت به کار شده باشند.

وی با اشاره به اینکه در استان هیچ مدیر بازنشسته ای اعاده به خدمت و بکارگیری نشده است گفت: در استان این نوع اعاده به خدمت را نداریم و بیشتر تمرکز قانون نیز روی این دسته از افراد است.

اسلامی افزود: مدیرانی که مشغول فعالیت هستند همچنان شاغل هستند و بازنشسته نشده اند و مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستند.

استاندار مازندران در پاسخ به وجود نامش در لیست مدیران بازنشسته برای ترک سمت استانداری تصریح کرد: بنده همچنان شاغل هستم و مشمول این قانون نیستم و برخی ها که می خواهند کاندیدای مدنظرشان را به کرسی بنشانند به گمانه زنی در فضای مجازی می پردازند.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به تشکیل شورای راهبردی توسعه استان مازندران با حضور نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: ایجاد و تشکیل بنیاد توسعه مازندران در این شورا تصویب شد و هیئت موسس آن نیز تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اساسنامه و مرامنامه شورای راهبردی توسعه استان تهیه و فعالیت آن آغاز می شود گفت: این شورا حول سه محور اولویت دار متمرکز خواهد شد که سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها از جمله حمل ونقل، اتوبان و غیره از جمله آن است.

اسلامی یادآور شد: حمایت از کارخانجاتی که در راستای خصوصی سازی به مخاطره افتاده اند و یا در معرض خطر هستند و بازگرداندن آن به چرخه و مدار تولید از دیگر محورهای شورای راهبردی توسعه استان است.

وی سرمایه گذاری در حوزه های اساسی را از دیگر محورهای شورای راهبردی توسعه بیان کرد./مهر