دادستان ساری گفت: شمار بازداشت شدگان شورای شهر بابل به ۱۰ نفر رسید که پنج نفر عضو شورا هستند.
یونس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون پنج عضو شورای شهر بابل درباره جرم صورت گرفته بازداشت شدند افزود: پنج نفر غیر از اعضای شورای شهر نیز بازداشت شده اند.

وی بدون اشاره به جزییات پرونده و اتهام بازداشت شدگان از مردم خواست تا به شایعات توجه نکنند.
حسینی تاکید کرد: دستگاه قضا به دقت درباره این پرونده تحقیقات و بررسی ها را انجام می دهد.