همه ی مدیران و کارکنان دولت پرتلاش، و شایسته تقدیر هستند، تلاشها و خدمات مدیران پیش روی ماست، اینطور نبوده خدمات آنها نادیده بگیریم، همه ی آنها دیده شده است. ‎

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا، فرماندار شهرستان نکا، در جلسه شورای اداری و تجلیل از مدیران و کارکنان نمونه بیان داشت: همه ی کارکنان دولت پرتلاش، و شایسته تقدیر هستند ، اما با محدودیتهایی مواجه هستیم که امکان تجلیل از همه ی این عزیزان را نداشتیم.

 رئیس شورای اداری شهرستان نکا افزود: در این شهرستان مدیران پای کار بسیاری داریم، همه ی تلاشها و خدمات آنها پیش روی چشم ماست، اینطور نبوده که این خدمات را نادیده بگیریم، همه ی آنها دیده شده اند.

توحیدی مقدم تصریح کرد: دولت مسئولیت اجرایی نظام را به عهده دارد که این مجموعه به مردم خدمات ارائه می دهند، مدیران و کارمندان ادارات شهرستان، امید را در دل مردم تزریق کنند.

در ادامه برنامه با اهدای لوح سپاس و هدایایی از مدیران و کارمندان نمونه شهرستان تجلیل بعمل آمد.