کارخانه نساجی مصداق بازر اشتباه در خصوصی سازی است

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به مشکلات کارخانه نساجی در استان گفت: این کارخانه مصداق بارز اشتباه در خصوصی سازی در دهه گذشته است.

  محمد محمدپور صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، در زمینه کارخانه نساجی قائمشهر گفت: نساجی مازندران یکی از مصادیق اشتباه دوره اول خصوصی سازی در سال های ۷۸ و ۸۸ است.

وی گفت: این کارخانه وقتی زیر نظر سازمان گسترش صنایع فعال بود با مشکلاتی نظیر بدهی معوق مواجه نبود اما برخی از کارخانه ها از جمله نساجی به دلیل طلب بانک واگذار شد.

محمدپور با اشاره به برگزاری ۶۳۰ انتخابات اتحادیه ها و اصناف طی چهار سال در استان گفت: به طور متوسط سالانه ۱۵۰ انتخابات مربوط به اصناف در استان برگزار می شود.

وی درباره افزایش نرخ و قیمت کالاها با بیان اینکه برخی معتقدند ریشه بسیاری از مشکلات داخلی است گفت: به اعتقاد این عده، سهم مهمی از مسائل و مشکلات در جامعه ناشی از سوء تدبیر است و این تصور عمومی در جامعه وجود دارد.

محمدپور ادامه داد: باید بپذیریم وزنه سنگینی روی اقتصاد کشور گذاشته شده است و سابقه و ذهنیت تاریخی روابط اروپا و آمریکا را نباید نادیده بگیریم و از سوی دیگر اقتصاد ما اقتصاد درهم تنیده با اقتصاد جهان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: در چنین شرایطی نمی توانیم ریشه همه مسائل را داخلی بدانیم زیرا اقتصاد ما با اقتصاد جهان پیوند خورده است و در شرایط کنونی باید در کنار همدیگر برای حل مشکلات گام برداریم.

وی افزود: کم کردن اثرات فشارها با دو روش تامین، نظارت و برخورد قابل تحقق است و باید در این زمینه طرح های اساسی داشته باشیم./ مهر