نشست تخصصی ثبت جهانی جنگل های هیرکانی با حضور معاون میراث فرهنگی در ساری برگزار شد.

  سید محمد حسینی مدیر پروژه تدوین پرونده جنگل هیرکانی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی ثبت جنگل های هیرکانی در ساری با بیان اینکه جنگل های هیرکانی نگین سبز در منطقه خشک و نیمه خشک است، میانگین پوشش جنگل را در کشور پایین و میانگین بارندگی را یک سوم بارندگی جهان برشمرد.

وی قدمت برخی درختان جنگل های هیرکانی را بسیار بالا برشمرد و بر لزوم حفظ ژن های ارزشمند این جنگل ها و درختان تاکید کرد و افزود: نسل بسیاری از گونه های درختی در جهان از بین رفته اند و جنگل های هیرکانی باقی مانده جنگل های ارزشمند و نادر جهان است.

حسینی با اشاره به اینکه جنگل های هیرکانی یک گنجینه ارزشمند در جهان است بر لزوم پیشگیری از ساخت و ساز و ویلاسازی در حاشیه جنگل تاکید کرد و گفت: ۲۴۰ هزار هکتار از جنگل های هیرکانی ثبت جهانی می شود و ردیف بودجه ملی مستقل برای این طرح درنظر گرفته شده است.

مدیر پروژه تدوین پرونده جنگل های هیرکانی تصریح کرد: با ثبت جهانی جنگل هیرکانی، این ذخیرگاه در ردیف دیوار چین، تاج محل،اهرام ثلاثه مصر صخره مرجانی استرالیا و غیره قرار می گیرد./ مهر