وزارت اقتصاد آلمان با بیان این مطلب افزود که این کشور کماکان با واشنگتن مذاکره می کند تا معافیت های شرکت های آلمانی از تحریم های ایران را اخذ نماید.
 این وزارتخانه دربیانیه خود تصریح کرد:ضمانت صادرات و ضمانت سرمایه گذاری وزارت اقتصاد فدرال کماکان برای شرکت های فعال در ایران موجود است.
به گزارش ایرنا، پیش از این اتحادیه اروپا و کشورهای امضا کننده توافق هسته ای با ایران اعلام کرده بودند که به این توافق پایبند بوده و به حمایت های خود از فعالیت شرکت های شان در تهران می پردازند.
این موضع دولت آلمان در حالی اعلام می شود که آمریکا پس از خروج از توافق هسته ای در صدد از سرگیری بخشی از تحریم های ضدایرانی خود پس از انقضای فرصت ۹۰ روزه خروج شرکت های خارجی از ایران می باشد.
اتحادیه اروپا چندی پیش با آغاز روند اجرایی قانون انسداد و محافظت از منافع خود در برابر تحریم های ثانویه آمریکا، تمهیداتی را نیز برای حمایت از روابط اقتصادی کشورهای عضو و همچنین ترویج سرمایه گذاری در ایران اتخاذ کرد.