رئیس سابق جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه پارسال ۲۵۰میلیارد تومان تسهیلات به مکانیزاسیون بخش کشاورزی پرداخت شده گفت: اکنون تقاضا برای دریافت تسهیلات این بخش به روز و در حوزه برنجکاری به صفر رسیده است.

دلاور حیدر پور روز سه شنبه در مراسم تودیع خود و معرفی رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: اکنون ۹۵درصد برداشت و ۳۵درصد نشا در برنجکاری مکانیزاسیون است.
حیدر پور پس از ۵۲ماه مسئولیت کشاورزی مازندران امروز سه شنبه این جایگاه رابه معاون بهبود تولیدات گیاهی خود مهندس عزیزالله شهیدی فر سپرده است.
رئیس سابق جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید حمایت های خوبی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی شمال کشور به ویژه برنجکاری کرده است، ادامه داد: دولت یازدهم حمایت های خود در برنجکاری را معطوف به ۲ استان مازندران و گیلان کرده است.
مازندران با تولید سالانه حدود یک میلیون تن برنج سفید ۴۲درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.
حیدر پور با بیان این نکته که درآمد ۳۵هزاربهره بردار ازمجموعه ۳۲۰هزار بهره بردار کشاورزی مازندران دارای کمتر از هزار متر مربع زمین زراعی هستند، اظهار داشت: به همین دلیل همواره حمایت و کمک های دولتی به بخش کشاورزی استان های شمالی با چالش های مختلفی مواجه می شود.
حیدر پور با اشاره به اینکه ۲۳درصد اشتغال و۲۲درصد تولید ناخالص مازندران نیز از بخش کشاورزی است، توضیح داد: ۶۳ درصد بهره برداران مازندران نیز کمتر از یک هکتار زمین دارند.
وی با بیان اینکه ایراد ساختاری بر اساس بهره برداری بخش های مختلف کشاورزی در شمال کشور وجود دارد، گفت: به همین دلیل نیازمندی ازحمایت های بخش دولتی از سوی بهره برداران کشاورزی در این استان های شمالی بالا می رود.
**همکاری بی نظیر برنجکاران در مدیریت آب شالیزاری
رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه شالیکاران به کمبود آب و کاهش شدید ذخیره آب در پشت سدها و آب بندان های مازندران توجه جدی کرده اند، گفت: در سال زراعی جاری حدود پنج هزار هکتار از زمین های شالیکاری پائین دست سد شهید رجایی ساری زیر کشت برنج نرفته است.
وی ادامه داد: این نشان دهنده همکاری کشاورزان و توجه به توصیه های کارشناسان وصد البته حمایت دولت در انجام کشت جایگزین است.
وی در عین حال از شرکت آب منطقه ای مازندران نسبت به درخواست آب بها برای رها سازی آب پشت سد شهید رجایی انتقاد کرد و گفت: اینکه هکتاری ۴۵۰هزار تومان باید بهای آب پرداخت شود ، درست است اما نباید پا را روی خرخره کشاورز قرار بدهیم تا زمین کشاورز خشک شود.
وی با بیان اینکه اقدام نابجای آب منطقه ای سبب شد تا بخشی از زمین های شالیکاری پائین دست سد شهید رجایی به دلیل کم توجهی خشک شود ،ادامه داد: ۳۲۰ هکتار زمین نشاکاری برنج خشک شد.
حیدر پور گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته ۱۱هزار هکتارزمین های شالیزاری حوزه پائین دست این سد در معرض استرس خشکسالی قرار دارد.
وی گفت: بارش های خوب اردیبهشت و خرداد مقدار ذخیره آب سد شهید رجایی را بیشتر کرده است اما به دلیل اینکه آب منطقه ای طلب حق آب بها را می کند آب این سد به سمت پائین دست رها نمی شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با تولید حدود هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی نقش مهمی در امنیت ملی غذایی دارد.