استاندار مازندران با پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین یک منطقه آزاد تجاری میان دو منطقه امیرآباد و نوشهر، بر اعلام نظر نهایی این کارگروه تا پایان ماه رمضان تأکید کرد.

به گزارش   پانا ، محمد اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش هزینه‌ها و راندمان بالا باید از سیستم سنتی خارج و وارد سیستم الکترونیک شوند، اظهار کرد: «استفاده از سیستم الکترونیکی نرخ پاسخگویی به مردم را افزایش داده و از ناکارآمدی سیستم و نارضایتی مردم می‌کاهد.»

او با اشاره به هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت برای الکترونیک کردن دستگاه‌ها افزود: «با بهره‌وری از این فرصت، رفت‌و‌آمدهای غیرضروری کاهش خواهد یافت.»

استاندار مازندران، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را اولویت طرح‌های عمرانی در سال ۹۷ اعلام و بیان کرد: «برای تکمیل حداقل ۵۰ پروژه مهم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.»

اسلامی بر بررسی و تعیین و تکلیف جذب نیروهای انسانی که بصورت فامیلی و غیرقانونی در استان صورت می‌گیرد، تاکید کرد و گفت: «مردم نسبت به این مسئله شاکی هستند.»

او با اشاره به دو منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و نوشهر در مازندران و اینکه تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یکی از آن‌ها به استان سپرده شده است، ادامه داد: «کارگروهی متشکل از نمایندگان مازندران در مجلس و نمایندگان سازمان مناطق آزاد تجاری تشکیل شود تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.»

او تأکید کرد که تصمیم نهایی در مورد اتفاق نظر بر روی یک منطقه آزاد تجاری در مازندران تا پایان ماه رمضان اعلام گردد.