طی حکمی از سوی رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور، مدیر کل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری منصوب شد.

شمال نیوز: مدیر کل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری منصوب شد.

به گزارش شمال نیوز، طی حکمی از سوی رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور، سید محسن موسوی تاکامی به  عنوان مدیر کل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ( منطقه ساری) منصوب شد.

موسوی تاکامی پیش از این معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی مازندران را عهده دار بوده و با بازنشته شدن ستار بابایی کفاکی وی به این سمت منصوب شد.