مدیر کل آموزش و پرورش مازندران:

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اقامت بیش از ۱۳۳ هزار و ۵۶۹ نفر شب مسافر نوروزی در مدارس و مراکز رفاهی استان تا پایان روز یازدهم فروردین ۹۷ خبر داد.

به گزارش ونگ وا، عسکری نیکزاد با بیان اینکه از روز ۲۷ اسفند ۹۶ تا پایان روز شنبه یازدهم فروردین ۹۷، ۳۴ هزار و ۱۰۳ خانوار فرهنگی و دو هزار و ۸۲۸ خانوار وابسته به فرهنگیان در مدارس و مراکز رفاهی مازندران اسکان یافته‌اند، گفت: «در مجموع ۴۰۰ هزار و ۷۰۷ نفر روز در مراکز اسکان استان پذیرش شدند.»

نیکزاد تعداد مسافران اسکان یافته در این بازه زمانی در خانه معلم (باشگاه فرهنگیان) را پنج هزار و ۹۶۱ نفر روز و تعداد مسافران اسکان یافته در پردیس دانشگاه فرهنگیان را هشت هزار و ۷۲۴ نفر روز اعلام کرد.

او همچنین با اشاره به اینکه مدارس بابلسر با دو هزار و ۵۲۲ نفر اقامت در مدارس خود در صدر پذیرش و اسکان مسافران نوروزی است، ادامه داد: «رامسر با یک هزار و ۳۸۱ نفر شب اقامت و رامسر با یک هزار و ۲۰۴ نفر شب اقامت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.»

آموزش و پرورش مازندران در ۴۰ پایگاه و ۳۹۲ مدرسه میزبان مسافران نوروزی است. مدارسی که مرکز اسکان نوروز ۹۷ هستند، در مجموع شامل سه هزار و ۱۲۵ کلاس است که ۳۲۵ کلاس از نوع ویژه و یک هزار و ۵۶۴ کلاس نوع الف و یک هزار و ۳۳۶ کلاس از نوع ب هستند.

تعرفه اقامت یک شب در کلاس‌های نوع ویژه برای یک تا پنج نفر برای فرهنگیان و خانواده‌ی درجه اول شاغل و بازنشسته ۲۸۰ هزار ریال، کلاس نوع الف، ۲۴۵ هزار ریال و نوع ب و ۱۸۰ هزار ریال است.

کلاس نوع ویژه برای کارکنان دولت (لشکری و کشوری) ۶۰۵ هزار ریال، کلاس نوع الف ۴۶۰ هزار ریال و کلاس نوع ب ۳۹۰ هزار ریال است.

همچنین کلاس نوع الف برای مشاغل آزاد ۷۲۵ هزار ریال و کلاس نوع ب ۵۶۰ هزار ریال است.