مدیر کل آموزش و پرورش مازندران خبر داد

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تا پایان روز هشتم بیش از ۹۵ هزار نفر از امکانات آموزش و پرورش استفاده کردند گفت: این میزان شامل ۲۸۷ هزار و ۴۷۵ نفر روز و تعداد ۲۵ هزار و ۳۰۹ خانوار بودند.

به گزارش ونگ وا، عسگری نیکزاد در ستاد تسهیلات سفرهای مازندران با بیان اینکه ۴۰۷ پایگاه در ۳۲ مرکز کار هدایت و اسکان مسافران را در مراکز اسکان آموزش و پرورش برعهده دارند، گفت: ۳۸۹ مدرسه با ۲۱۴ کلاس و امکانات ویژه در اختیار مسافران نوروزی است.

وی از آمادگی و خدمت رسانی مجموعا سه هزارو ۱۴ کلاس به مسافران نوروزی خبر داد و افزود: از این تعداد هزارو ۵۶۴ کلاس در سطح « الف» و هزارو ۲۳۶ کلاس در سطح« ب » برای اسکان نوروزی فعال هستند.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش مازندران از رشد کیفی ۳۸درصدی امکانات اسکان خبر داد و تاکید کرد:  همزمان با مراکز آموزشی تعداد ۱۸۳ سوئیت با امکانات مناسب ونرخ تعیین شده برای مسافران تدارک دیده شد.

نیکزاد به برنامه های آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد:کمیته ها و کارشناسان مختلفی برنامه های نظام آموزشی را تدوین می کنند و نتایج این برنامه ها در بلند مدت خود را نشان خواهد داد .

وی با بیان اینکه  تا پایان روز هفتم فروردین ۸۳هزارو ۲۹۰نفر از امکانات آموز ش و پرورش استفاده کردند ، یادآور شد: این میزان شامل ۲۴۹ هزارو ۷۷۰نفر روز  و تعداد ۲۳ هزارو ۱۳۶خانوار بودند.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش مازندران از رشد ۱۴درصدی اسکان خبرداد و خاطر نشان کرد:در تعداد نفر با رشد ۴۷درصدی و در میزان نفر روز با رشد بیش از ۱۰۰درصدی مواجه بودیم.