/ ونگ وا//  سید علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران به همراه کمالی رئیس تامین اجتماعی شعبه نکا با حضور در منزل  جانباز مدافع حرم این شهر، ( مسعودیان زاده) حضور و از نزدیک با خانواده وی ملاقات کردند.

در این دیدار محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران ضمن ارج نهادن به جانفشانیهای ایثارگران و شهدا در دفاع از کیان انقلاب اسلامی به نقش رزمندگان مدافع حرم در شکست نظام سلطه و ناکام ماندن آنها در منطقه اشاره کرد و ازشهدا و جانبازان مدافع حرم به نیکی یاد کرد.