اتاق فکر مازندران به عنوان نخستین ایده مدیریت ارشد جدید این خطه شمال کشور با برگزاری اولین نشست رسمی از امروز شنبه در دانشگاه مازندران در بابلسر آغاز به کار کرد.

 استاندار مازندران در این نشست هدف از تشکیل اتاق فکر را بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و نخبگان استان برای توسعه همه جانبه مازندران اعلام کرد.
محمد اسلامی گفت : توسعه مازندران نیازمند همگرایی و توجه به تمام صداها و نگاههای توسعه ای موجود است و باید از تمام این نظرات برای توسعه مازندران استفاده شود.
وی اضافه کرد : همگرایی ، اعتماد و هم فکری نیاز اصلی برای توسعه پایدار و متوازن محسوب می شود و در این حوزه نقشه راه و سرفصل های توسعه ای تدوین و عملیاتی می شود.
نماینده عالی دولت در مازندران بهره گیری از نظرات و دیدگاههای جوانان و بانوان را درقالب کارگروههای اتاق فکر از دیگر راهکارهای برای بهره مندی از نقطه نظرات همه جانبه برای توسعه دانست.
اسلامی توصیه کرد تا اتاق فکر در ارائه نقطه نظراتش برای گره گشایی از مشکلات استانی همه جانبه نگر باشد و طرح هایش را با پیوست زیست محیطی ارایه کند.
در پایان این نشست بنا بر پیشنهاد استاندار مازندران ۱۰ کارگروه کارشناسی تحت عنوان اقتصاد کلان ، اجتماعی و فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، جنگل و مراتع ، صنایع غذایی ، کشاورزی و زراعت ، حمل و نقل و ترافیک ، پسماند و محیط زیست ، صنایع دریایی و بهداشت و سلامت تشکیل شد.
در این کارگروهها مسایل پیشنهادی طرح کارشناسی و برای تایید به اتاق فکر که به ریاست استاندار مازندران و اعضای اصلی آن تشکیل می شود ، ارایه خواهد شد.
استاندار مازندران پیش از تشکیل اتاق فکر برای بهره گیری از مشاوره بیشتر کارشناسان و متفکران استان احکام بیش از ۲۴۰ مشاور را در مجموعه استانداری لغو کرده بود .
اتاق فکر با مسئولیت دانشگاه مازندران و بنیاد نخبگان این خطه شمال کشور شکل گرفت . دبیرخانه اتاق فکر در دانشگاه مازندران در بابلسر راه اندازی شده است ./ ایرنا