در پی انتشار مطالبی منتسب به آقای خاکزادیان در شبکه خبری ونگ وا نماینده کمپین حذف ربا این مطلب جهت تصحیح مطالب قبلی به نقل از ایشان تقدیم میگردد .

بافرماندارنکا جلسه ای برگزارکردیم که بحمدالله نتیجه بسیارخوب و از افتراق جلوگیری شده
ما از فرماندار برای عدم مراجعه قبلی و عدم اطلاعرسانی صحیح برای آگاهی رساندن گسترش مردمی حذف ربا خصوضا در مازندران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر درست بودن اقدام جوانان غرفه جنبش حذف نکا در ۲۲ بهمن از اقدام فرمانداری نیز برای ایجاد امنیت مردم تشکر کردم .

آقای مسعود ارباب مدیر کمپین نیز طی تماسی که متعاقبا با فرماندار داشتند دریافتند ایشان نیز خود از ناهیان ربا، بلکه ناهی از وام گرفتن هستند،

از دید ما طبیعی است نگاه فرماندار باتوجه به مسئولیت و ریاست شورای تأمین نگاهی امنیتی وشهری خاصه در آن شرائط ویژه و مسیر اصلی راهپیمائی مردم بوده باشد

(عدم اطلاع شورای تأمین ، بخصوص با فاصلۀ زمانی کوتاه از بلواء و آشوب هائی که با انحراف تظاهرات مختلف سپرده‌گذاران در حدود ۶۰ شهر منجر به قتل وهتک وجنایت و زندان و… گردیدند!)

البته خبر منتشره که توسط سایت ونگ وا و در پی آن استفاده فرمانداری از خبر نیز بدون تایید بنده کاری اشتباه بود و با تذکر کمپین قرارشدسریعا اصلاح گردد چون حداقل دو مطلب زیر به اینجانب خاکزادیان نسبت داده شده است که صحت ندارند:

۱- مجوزنداشتن اعضاءگروه جنبش ضدربا نکا برای روز ۲۲ بهمن
که بنظرم عزیزان گروه جنبش ضدربا به اندازه توان و اطلاعات شخصی به مبادی مربوطه مراجعه و مجوز گرفته اند.

۲- نسبت دادن اینکه جنبش ضدربا در نکا مورد تایید کمپین نیست !

باید تذکر دهم در فرمانداری و آنطور که در فیلم برداری مربوط به جلسه توسط خود فرمانداری موجود است واقعیت لازم گفته شده اما هنوز بدست ما سپرده نشد!

لذا در رفع اشکال متنهای منتشره اعلام میشود : کمپین حذف ربا ، گروه جنبش حذف ربا و همینطور فعالیت جوانان مُبلغ در روز ۲۲ بهمن نکا همگی همصدا هستند و حرام بودن تعاملات بانکی را همواره مورد تأیید قرار داده و تمام فعالیتهای قانونی برعلیه ربای بانکی را حمایت کرده و می کند).

متذکر میشوم بعد جلسه فرمانداری مدیریت کمپین آقای مسعود ارباب با جناب آقای فرماندار صحبت و به ایشان اعلام نمودند عزیزان مجوز داشته اند، و جنبش ضد ربا نیز مورد تأیید کمپین است و آقای فرماندار درخصوص مجوز متذکر گردیدند که بایستی از شورای تأمین اخذ می شد.

مدیر کمپین توجه دادند که عزیزان جوان ناهی از منکر ربا ، اداری نبوده اند که این مقررات را بدانند. لذا مجوز شهرداری را لازم و کافی انگاشته اند! و قرار بر تعاملات بیشتر این مقام دولتی با کمپین و در ادامه همکاری میان فعالان حذف ربا بصورتی عینی و منطبق با رضایت فرماندار محترم با قدرت بر علیه ربا ادامه یابد .

عزیزان ایران ،
از آرامش و گسترش فعالیت بر علیه ربای بانکی خدا را شاکر هستیم ، قدربدانیم و همه با هم دست دردست ، بابرداشتن پرچم ذروامابقی من الربا … و… فأذنوابحرب من الله ورسوله برتمامیت ربا بتازیم و بداینم که همه مسؤلین نظام اعم ازمجلس و دولت و رهبر و مردم و… با ربا مخالف اند.

همه باید با سعه صدر و دوستی و وحدت نظر، همدیگر را تأیید و به یکدیگر کمک کنیم

این یکی ازمصادیق یاری خداوند است

*ان تنصرواالله ینصرکم ویثبت اقدامکم*
سید امیر خاکزادیان
شاخه حذف ربا در مازندران
پیروز باشید