مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در نه ماهه امسال تعداد ۴۷۳ نفر (۳۵۷مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران ،دكتر علي عباسي با بیان اینکه در کلیه محورها شاهد کاهش  آمار بودیم ،تصریح کرد : جاده های برون شهری با ۳۲۳ مورد و محور درون شهری با ۱۲۸ نفر و راه روستایی با ۲۲ نفر فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.

بیشترین و کمترین شهرها

بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان هاي ساری ،میاندرود با ۷۶ ،  بابل  و آمل هر کدام با ۵۷ مورد بیشترین و شهرستان فریدونکنار با ۴ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.

عابرین بيشترين قرباني تصادفات
عباسي در تفكيك وضعيت متوفي افزود:در زمان وقوع تصادف ۱۴۳ نفر از افراد عابرین پیاده ، ۱۱۹ نفر سر نشین ، ۱۰۵ نفر راننده ، ۹۹ نفر موتور سوار ، نفر و ۷ مورد هم دوچرخه سوار فوتی به ثبت  رسید.

افزایش ۲ درصدی مصدومين تصادفات رانندگي
مدير كل پزشكي قانوني مازندران با اشاره به اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در نه ماه امسال، ۱۲ هزار و ۴۸۳ نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه كردند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲درصد افزایش داشت.

اين مقام اجرايي استان يادآور شد :دستگاه هاي اجرايي استان مي توانند در امر فرهنگ سازي با استفاده از آمارهاي پزشكي قانوني با برنامه ريزي پيشگيرانه و ارتقاي آگاهي عمومي مردم در راستاي كاهش آمار كشته ها و مصدومين در حوادث رانندگي موثر باشند.