محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری (وکیل خانوادگی رفسنجانی) گفت: در سال ۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. ارزشمدارترین دستگاه ما شورای نگهبان است. آقای دکتر حبیبی هم وزیر دادگستری بود و هم عضو شورای نگهبان. پیش من آمد و گفت: “آقای طباطبایی، من برای پول بنزین ماشین آقایان و برای پول تایپ مانده‌ام. تو ۵۰۰ هزار تومان به این بودجه اضافه کن”. من ۵۰۰ هزار تومان اضافه کردم. در ستاد بودجه که زنجانی رفیق ۲۰ ساله من بود یک دادی سر من زد و گفت: “مملکت ندارد، برای چه می‌خواهی بودجه را زیاد کنی؟ ” وظیفه شورای نگهبان از سال ۶۷ تا الآن که اضافه نشده است. غیر از بودجه انتخابات، بودجه شورای نگهبان ۲۰ هزار برابر شده است.
 بودجه مجلس ۴ هزار برابر شده، مگر وظیفه مجلس اضافه شده است؟ تعداد نمایند‌ه‌ها از ۲۷۰ نفر شده ۲۹۰ نفر در حالی که بودجه‌اش ۴۵۰۰ برابر شده است، این نیست که بگوییم آقای هاشمی این فرهنگ را ایجاد کرد.
توسعه با خودش فرهنگی می‌آورد مگر اینکه ما توسعه بومی و اسلامی را تمرین کنیم که این کار‌ها نشده است. مسئولین فرهنگی کم‌کاری کرده‌اند یعنی کار نکرده‌اند، کارشان فقط پوستر چسباندن بوده ۲ تا شعار دادند و ۲ تا تظاهرات برگزار کردند و شعار‌های کلیشه‌ای را از پشت بلندگو خواندند و مردم تکرار کردند.
ما قانون اساسی نوشته‌ایم یک فصلش تعطیل است. همین اتفاقاتی که اخیراً افتاد آیا ما به مردم حق انتقاد دادیم؟ چند وقت پیش مقام معظم رهبری گفتند “مردم حق انتقاد از مسئولین را دارند، اما به مسئولین حق انتقاد ندادیم چه برسد مردم”. ما به مردم حق دادیم بیایند و اعتراضاتشان را اعلام کنند؟
علیزاده طباطبایی: فضای نقد در هیچ دوره‌ای در کشور نبوده است البته آقای هاشمی خودشان قبول داشتند و می‌گفتند اشتباهاتی بوده، ولی من فکر می‌کنم آقای هاشمی از نقدپذیرترین مسئولین بوده است و واقعاً به نظر کارشناسی اهمیت می‌داد. کارشناس راحت جلوی آقای هاشمی حرفش را می‌زد و حرفش را به‌کرسی می‌نشاند به‌خلاف امروز که کارشناسی در کشور تعطیل شده است یعنی از زمان آقای خاتمی این تعطیلی شروع شد. زمان آقای احمدی‌نژاد که برنامه و بودجه را کلاً تعطیل کردند، در این ۶ سال هم که آقای روحانی یک آدم کاملاً سیاسی، غیرمتخصص و غیرکارشناس را گذاشت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وضع همین جور ادامه دارد.
این فرهنگ همراه توسعه آمد و کسانی که باید «توسعه فرهنگ‌مدار» را تعریف می‌کردند کار نکردند. هنوز در دانشگاه اساتید متدین تئوری‌های غربی را تدریس می‌کنند. من الآن خودم در دانشگاه حقوق تدریس می‌کنم، کسانی که در حوزه مجتهد شده‌اند الآن آمده‌اند همه گرایش به تئوری‌های غربی دارند برای اینکه دستشان خالی است.
منبع: ایران