رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خبر داد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از دریافت هرگونه وجهی با عنوان آبونمان از مشترکان گاز را ممنوع دانست.

به گزارش ونگ وا، محمد محمدپور عمران اظهار کرد: با توجه به رای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان از مشترکان گاز ممنوع بوده و این سازمان پیگیر اجرایی شدن این موضوع است.

وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گذشته طی نامه ای حذف آبونمان از صورت حساب تمام مشترکان گاز طبیعی را اعلام کرده است، تصریح کرد: اگر در قبض‌های صادره شرکت گاز مازندران از دی ماه ۹۶ برای شهروندان بند آبونمان قید شده باشد، این افراد می توانند موارد را به سامانه تلفنی ۱۲۴این سازمان اعلام کنند.