مهندس اسلامي در اين جلسه با اشاره به اين كه هدف، گسترش بازار و پابرجا نگهداشتن سهم بازار است كه با كيفيت صادرات محقق مي شود، تصريح كرد: در مازندران نبايد كسي دغدغه فروش مركبات داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، محمد اسلامي، استاندار مازندران در جلسه ستاد تنظيم بازار استان با اشاره به اين كه صادر كنندگان مركبات بايد كارشان را با كيفيت انجام دهند، گفت: بايد بنحوي برنامه ريزي شود تا در سايه افزايش سهم مركبات مازندران در بازار، به بازار پايدار دست پيدا كنيم و بازار مركبات استان تثبيت شود.

استاندار، ياد آور شد: برای صادرات موفق نيازمند محصولات با کیفیت هستيم و در اين راستا جهاد کشاورزی بايد تجربه و نوآوري هاي کشورهای موفق را در حوزه صادرات به باغداران و کشاورزان انتقال دهد چرا كه نحوه هدایت فکر تولیدکنندگان مهم است.

اسلامي، تصريح كرد: در پايان فصل برداشت، جلساتي بين صادرکنندگان موفق و کشاورزان و باغداران براي تبادل تجربيات و انتقال مسايل و اولويت هاي بازار از سوي صادركنندگان برگزار شود.

استاندار، با اشاره به اين كه توليد ۱۸۰ هزار تني كيوي براي مازندران بسنده است و نبايد بر خلاف منطق عرضه و تقاضا دست به افزايش توليد اين محصول بزنيم، افزود: هدف، گسترش بازار و پابرجا نگهداشتن سهم بازار است كه با كيفيت صادرات محقق مي شود.

اسلامي بر اصلاح مركبات با توجه به شرايط اقليمي استان و مقتضيات توليد بمنظور حفظ بقاي باغات مازندران تاكيد نمود و تصريح كرد: در مازندران نبايد كسي دغدغه فروش مركبات داشته باشد.

مقام عالي دولت در استان، با بيان اين كه محصول بايد آن قدر كيفي باشد كه خودش راهش را به بازار باز كند، اظهار داشت: بايد با ارايه تسهيلات يارانه دار، توانمند سازي پايدار در اين راستا ايجاد شود.

استاندار با تاكيد بر اين كه اصلاح نژاد و اصلاح ارقام مركبات جدي گرفته شود، افزود: مركز تحقيقات بايد نقش خود را در تحقق اين مهم بطور جدي ايفا نمايد.

وي با اشاره به اين كه كيفيت محصول، تعرفه هاي ترجيحي و رفع مشكلات صادركنندگان در برنامه جدي كشاورزي قرار گيرد، خاطر نشان ساخت: براي قابليت سازي هاي لازم در حوزه كشاورزي از فرصت تسهيلات يارانه دار بهره گيري مطلوب شود.