معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: برای اجرای طرح اشتغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیار ریال اعتبار برای این استان پیش بینی شد.

رضا عبدی افزود : این اعتبار درقالب تسهیلات بانکی با سود ۴ تا ۱۰ درصد به کارآفرینان روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت پرداخت می شود.
وی اضافه کرد : براساس قانون نرخ سود تسهیلات برای روستاییان و عشایری مرزنشین ۴ درصد، روستاییان و عشایری خارج حد مرزی ۶ درصد و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ درصد تعیین شد.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران سقف تسهیلات پرداختی را ۱۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
** ثبت نام سامانه کارا پیش شرط دریافت درخواست
این مسوول شرط پرداخت تسهیلات به کارآفرینان روستایی را ثبت نام در سامانه کارا و تایید طرح در شورای اشتغال استانی اعلام کرد.
وی افزود : با تکمیل ثبت درسامانه کارا به آدرس اینترنتی ( WWW.KARA.MCLS.GOV.IR) و تایید آن از سوی دستگاه های متولی، طرح در شورای اشتغال مطرح و با تصویب برای دریافت تسهیلات به بانک عامل ابلاغ می شود.
ثبت نام کارآفرینان روستایی در سامانه ملی کارا از امروز دوشنبه ۱۸ دی ماه شروع شد.
با پیشنهاد دولت دوازدهم و تصویب مجلس شورای اسلامی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان اختصاص یافت.
مازندران ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۳ درصد جمعیت در ۳ هزار روستا و مابقی در ۵۸ شهر استان سکونت دارند.
نرخ بیکاری در مازندران طبق آمار تابستانی مرکز آمار ایران حدود ۹٫۵ درصد اعلام شده است که ۱٫۳ دهم درصد کمتر از میانگین کشوری است.