با توجه به تاكيد استاندار مازندران بر پاكسازي حريم راه ها از زباله و نخاله، اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي با همكاري دستگاه ها در ۴۰ روز گذشته بالغ بر ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان را پاكسازي نموده است.

اهم اقدامات اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان طي ۴۰ روز گذشته از ۲۰ آبان لغايت ۳۰ آذر ماه ۹۶ به شرح ذيل مي باشد:

-۶۲۱ مورد اخطار و جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز

– اجراي ۱۹۶ مورد حكم تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز

  جمع آوري ۲۸۹۰ مورد سد معبر، بنر و تابلوهاي غير مجاز

 -پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر حريم راه ها از زباله و نخاله هاي ساختماني

– شستشوي ۵۲۲۴۰ عدد تابلو و علائم ايمني

 – ۱۵۰۵۲۵ متر علف تراشي رفيوژ مياني و پاي تابلوها

– ۸۵۶كيلومتر برفروبي

 – ۱۵۴۴ تن نمك پاشي

– استقرار ۳۳ اكيپ در گردنه ها و راه هاي برفي

– استقرار ۲۵۰ دستگاه ماشين آلات در گردنه ها

۱۰۹ كيلومتر خط كشي در حريم راه هاي استان

استان مازندران داراي ۳۶ كيلومتر آزاد راه، ۷۸۹٫۲ كيلومتر بزرگراه، ۴۵۵٫۹ كيلومتر راه اصلي، ۹۹۱٫۷ كيلومتر راه فرعي، ۴۲۴۳٫۸ كيلومتر راه روستايي و مجموعا با راه شوسه و خاكي روستايي بالغ بر۱۰۴۰۰ كيلومتر راه مي باشد.


.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته
.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته
.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته
.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته
.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته
.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته
.” title=”پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته”>پاكسازي 2020 كيلومتر از حريم راه هاي استان در 40 روز گذشته