معاون فنی عمرانی شهرداری تاکید کرد:

به گزارش ونگ وا، عباس رشیدی با اشاره به پروژه احداث نیروگاه زباله‌سوز ساری، گفت: احداث و راه‌اندازی نیروگاه زباله‌سوز به حجم ۴۵۰ تن در شهرک صنعتی شماره یک ساری اجرایی می‌شود.وی با تشریح روند پیشرفت این پروژه، گفت: تاکنون عملیات محوطه‌سازی، تسطیح کل سایت، دیوارکشی، کانال و راه‌های دسترسی و حصار پیرامونی این پروژه نهایی شد.

معاون فنی عمرانی شهرداری بابیان اینکه ۶۰ درصد تجهیزات  در سه سوله شهرک صنعتی شماره یک ساری نگهداری می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه احداث نیروگاه زباله‌سوز پروژه‌ای ملی محسوب می‌شود و یکی از دغدغه‌های دولت نیز در استان‌های شمالی  بحث زباله  است.

رشیدی در پایان گفت: این پروژه ملی با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجراست و به‌شرط تأمین بودجه دولتی موردنیاز در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید./عصر ساری