معاون فنی عمرانی شهرداری ساری خبر داد

معاون فنی عمرانی شهرداری ساری در خصوص اجراي عمليات تعريض خيابان مازيار اظهار داشت: با توجه به دستور شهردار ساري و با رعايت اصول زيست محيطي در انجام پروژه بوستان ولايت، عمليات سبك سازي، هرس و جابجايي درختان خيابان مازيار با هدف روانسازي ترافيكي صورت گرفته است.

به گزارش ونگ وا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، عباس رشیدی با اشاره به انجام مراحل پاياني عمليات اجرايي بوستان ولايت، گفت: از آنجايي كه در مراحل پاياني احداث پروژه بزرگ بوستان ولايت به سر مي بريم، هم اينك پروژه توسعه خيابان مازيارجهت روان سازي ترافيك در دستور كار شهرداري قرار گرفته است.

 رشيدي، با توجه به دغدغه هاي زيست محيطي عبوري، شهردار ساري و تاكيد ايشان مبني بر اينكه براي انجام اين پروژه، هيچ درختي نبايد قطع گردد، گفت: با توجه به دستور شهردار و با رعايت اصول زيست محيطي در انجام پروژه بوستان ولايت، عمليات سبك سازي، هرس و جابجايي درختان خيابان مازيار با هدف روانسازي ترافيكي صورت گرفته است.
وي افزود: حفظ منابع طبيعي و مسئله حفاظت از درختان و فضاي سبز شهري، همواره به عنوان يكي از موارد قابل توجه در برنامه ريزي پروژه هاي عمراني مدّنظر تيم مديريت شهري بوده و در اين راستا، در انجام عمليات اجرايي پروژه هايي مانند بوستان ملل، تعريض خيابان امامزاده عباس و ميدان كارگر هم اين موارد رعايت شده است.

در پايان، رشيدي با قدرداني ازهمراهي شهروندان ساروي در خصوص انجام پروژه هاي عمراني، از زحمات و حمايت هاي تيم مديريت شهري و در رأس آن، شهردار ساري تشكر نموده و اظهار اميدواري كرد كه پروژه بوستان ولايت به عنوان بزرگ ترين مجموعه فرهنگي و اجتماعي شمال كشور در اسرع وقت نهايي شده و به بهره برداري برسد.

شايان ذكر است، عبوري، شهردار ساري با حضور در محل پروژه بوستان ولايت، از نزديك شاهد روند عمليات اجرايي آن بوده است.