مديرعامل سازمان عمران شهرداري ساري خبر داد

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری ساری گفت: اجراي پروژه هاي مختلف شهري مانند زيرسازي و آسفالت، احداث كانال هدايت آب هاي سطحي و جداول بتني پس از نيازسنجي و تقويت زيرساخت ها در سطوح مختلف شهر عملياتي شده است.

به گزارش ونگ وا، به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، سيد حميد هاشمي، به اجراي  پروژه هاي شهري در سه ماه اخير اشاره کرد و افزود: اين پروژه ها در حوزه هاي مختلف عمراني پس از نيازسنجي و تقويت زيرساخت ها عملياتي شده است.

 وي با اشاره به اینکه عمليات زيرسازي در ۳۵ نقطه از شهر ساری در حال اجرا است تصریح کرد: اين پروژه هاي عمراني در لاين كندرو كمربندي جنوبي، محله شريف آباد، حوزه شهرداري هاي مناطق سه گانه ، كوچه هاي فرعي از بلوار كشاورز، لاينينگ فاز دوم بوستان ملل، كوچه گلستان و خاورداران در مسير سه راه و جاده جويبا، بازار هفتگي سنگريزه، كوچه ياس در محله قرق، كوچه كوثر در خيابان شفا، كوچه موسي درخيابان  شهداي محراب و ديگر ساير معابر و خيابانهاي سطح شهر عملياتي شده  و بزودي آسفالت اين اين مناطق نيز اجرايي مي شود.

هاشمي آسفالت خيابانها و كوچه ها را از ديگر اقدامات سازمان عمران شهرداري ساری برشمرد و افزود: اين پروژه نيز در خيابانهاي مناطق مختلف شهر مانند كوچه دانش در خيابان سلمان فارسي، كوچه باهنر در كمربندي جنوبي، كوچه عبودي در شهرك ارم  اجرايي شده است.

اين مسئول به اجراي عمليات  نصب جداول بتني در سطح شهر طي سه ماه گذشته اشاره کرد و افزود: كوي لساني ، خيابان سعدي، مهدشت، كوچه داوود كريمي در بلوار كشاورز، كوچه بهمن شرقي در بيست متري دوم خيابان ۱۵ خرداد و  سه راه جويبار مناطقي است  كه اين پروژه در آن اجرايي گرديده و در فاز نهايي قرار دارد.

 مديرعامل سازمان عمران شهرداري ساري بيان كرد: احداث ديوار محوطه زمين ها در كمربندي جنوبي محدوده سكوي زباله، كوچه شهيد فهميده هجدهم در بلوار كشاورز، كوچه بيمارستان مهر و فاز دوم پل كابلي از ديگر اقدامات اين سازمان مي باشد.

 وي با تاكيد بر اجراي كانال هدايت آب هاي سطحي در نقاط مختلف شهر تصريح كرد : اين پروژه  در كمربندي شمالي ، كوچه كوثر در خيابان شفا، خيابان امامزاده عباس، انتهاي  خيابان ارم و جنب مجتمع جويا در  ميدان خزر در حال اجراست و پس از بهره برداري مشكلات اين مناطق به حداقل خواهد رسي