علی نبیان اظهار داشت: تفکیک زباله از مبدا از اولویت های مهم است که شهرستانهای مختلفی از استان در حال انجام این مهم هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه اگر سطح تفکیک زباله از مبدا گسترش يابد و در میان مردم به یک فرهنگ تبديل  شود به حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي کمک بزرگي می کند.

نبیان با اشاره به اینکه در موضوع پسماند فرهنگ سازی باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود افزود: بایستی در آموزش و پرورش معلمین به دانش آموزان بیاموزند تا دانش آموزان این فرهنگ را به منازلشان برده و به خانواده ها بیاموزند که تفکیک زباله از مبدأ به مقصد موجب آسایش و آرامش خانواده ها می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از همت ایجاد شده بین مدیران آمل گفت : یک همت بسیار خوبی در بین مجموعه ایجاد شده و  همه مدیران دست به دست هم دادند تا مشکل زباله آمل حل شود و ما وظیفه داریم اتفاقی را رقم بزنیم و آرامش را بین مردم ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: مردم باید احساس امنیت کنند زیرا خروجی پساب دغدغه مردم است تا به حداقل برسد و کاهش حجم زباله نيز به طور جدي دنبال شود.
نبیان با اشاره به اینکه با کمک هم بتوانیم فرهنگ سازی و براي تفکیک زباله تلاش کنیم، افزود:  در حوزه عمرانی و خدمت رسانی از همه مردم استان مازندران وشهرستان آمل تقاضا داریم  در بحث تفکیک زباله  از مبدأ کنار ما باشند و کمک کنند تا یک اتفاق خوب بیافتد  تا محیط زیستی زیباتر با زباله کمتر داشته باشيم

 

 

تفکیک زباله از مبداء در مازندران جدی پیگیری می شود