مدیرکل میراث فرهنگی مازندران، گردش صنعت گردشگری استان را سالانه بیش از سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

دلاور بزرگ نیا صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت گردشگری در مازندران است اظهار داشت: نرم افزاری برای نشان دادن میزان چرخش  مالی گردشگری در استان وجود ندارد و ورود سالانه ۱۲ میلیون گردشگر به مازندران و چرخه مالی این تعداد نیازمند توجه به بخش رونق اقتصادی صنعت گردشگری در مازندران را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه باید به مردم استان اهمیت بخش گردشگری را در ایجاد رونق اقتصادی نشان دهیم، یادآور شد: اگر هر مسافر تقریبا ۳۰۰ هزار تومان را در طول اقامت هزینه کند آمار میلیونی مسافران گردش سه هزار میلیارد تومانی این صنعت را به همراه خواهد داشت که این نقش مهمی در بهبود سطح معیشت و رونق اقتصادی خواهد داشت.

وی توجه به نگاههای جدید در حوزه گردشگری را  خواستار شدو بیان داشت: اگر می خواهیم اتفاق مثبتی در حوزه گردشگری استان بیفتد  باید  از نگاه بخشی پرهیز کرده و  مسائل را با تصویر کلی بررسی کنیم.

بزرگ نیا نقش نیروی انتظامی را در صنعت گردشگری مهم توصیف کردو افزود: این نیرو می تواند در حوزه امنیت گردشگری راهکارهای خوبی را ارائه کند.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: توجه به تاسیسات حوزه گردشگری همچون راهها  از جمله ضرورت های رونق بخشی به این حوزه خواهد بود.