مقام عالي دولت در مازندران، در اين جلسه بر تجزيه و تحليل بازار مصرف در داخل استان، كشور و بازارهاي هدف خارج از كشور تاكيد كرد و عنوان نمود: براي تقويت توليد و توسعه صادرات نيازمند نهضت كار بازرگاني هستيم.
 به گزارش روابط عمومي استانداري، محمد اسلامي، استاندار مازندران در جلسه ستاد تنظيم بازار استان كه به منظور تصميم سازي در خصوص تنظيم بازار مركبات و راهبردهاي تقويت صادرات اين محصول برگزار شد، با اشاره به اين كه منابع دولتي محدود است و بايد با تكيه بر خرد جمعي و لحاظ كردن منطق بازار براي اين بخش برنامه ريزي واقع بينانه صورت گيرد، گفت: مازندران، استان توانمند و داراي ظرفيت هاي ويژه است و بايد به حدي از شكوفايي برسد كه به مدد دولت و كشور بيايد.

اسلامي با بيان اين كه منطق بازار بر اساس عرضه و تقاضاست و نبايد اين منطق را بر كمك محض دولت استوار كنيم، افزود: محصولات استان براي بازارهاي هدف فاقد تنوع لازم است و اشراف كافي بر اين بازارها در مازندران وجود ندارد.

استاندار بر تجزيه و تحليل بازار مصرف در داخل استان، كشور و بازارهاي هدف خارج از كشور تاكيد كرد و عنوان نمود: براي تقويت توليد و توسعه صادرات نيازمند نهضت كار بازرگاني هستيم.

مقام عالي دولت در مازندران، گفت: بايد با ايجاد قدرت نگهداري محصول، بتدريج و به شكل متناسب، توليدات استان را عرضه كنيم.

وي با اشاره به اين كه با توجه به تنوع محصول بايد تنوع بازار نيز داشته باشيم، تصريح كرد: بايد راه حل هاي خلاق متكي بر ظرفيت بخش خصوصي ارائه كنيم.

اسلامي با بيان اين كه از شما فعالان و مديران بخش كشاورزي، صنعت و توليد، انتظار كار خلاق، همدلي، ايثار و گذشت داريم، ابراز داشت: بايد با ايجاد صندوق ذخيره و فعال نمودن و حمايت از شركت هاي بازرگاني و كوتاه كردن دست دلالان، به ياري كشاورزان بياييم.

رييس ستاد تنظيم بازار استان، با اشاره به اين كه توانمند سازي توليد كننده، صادر كننده و تشكل هاي نقش آفرين از اهداف مهم استان در اين راستاست، افزود: نيازمند يك بنيان قوي براي تقويت فضاي كسب و كار هستيم و بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا در سال آينده شاهد مشكلات در اين بخش نباشيم.

نماينده عالي دولت در استان، با تاكيد بر اين كه چند صدايي مشكلات استان را بيشتر مي كند و استان بايد با مديريت استاندار حركت كند و مديريت شود، اظهار داشت: بايد با حمايت از اتحاديه باغداران و تشكل هاي صاحب نقش، برداشت مركبات بموقع انجام شود.

وي ياد آور شد: مركبات مازاد استان بايد ذخيره سازي و به شبكه هاي پرمصرف كشور وصل شود تا در سايه اتحاديه اي ملي و ايجاد منافع مشترك به اهداف پيش رو دست يابيم.

استاندار با تاكيد بر اين كه سال جاري بايد سال متفاوتي براي بازار محصول مركبات باشد، خاطر نشان ساخت: حلقه هاي مفقوده حوزه تجارت، بازار يابي و بازار سازي را بايد شناسايي و برطرف و زنجيره توليد، مصرف و صادرات را ساماندهي نمود.

اسلامي با تاكيد بر اين كه براي برطرف نمودن حلقه هاي مفقوده بخش توليد كشاورزي و ساماندهي شبكه هاي حمل و نقل بايد پارك لجستيك در مازندران طراحي شود، افزود: بايد از ظرفيت دريا و سه فرودگاه استان در جهت توسعه حمل و نقل استفاده مطلوب شود.

استاندار بر بيمه محصولات كشاورزي تاكيد كرد و گفت: نبايد به حيثيت و اعتبار مازندران خدشه وارد شود و با متخلفين حوزه محصولات كشاورزي و دلالان اين بخش برخورد قانوني صورت گيرد.

در اين جلسه كه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري حضور داشت، حيدر پور، گزارشي از آخرين وضعيت توليد مركبات استان، قيمت اين محصول و موانع پيش روي صادرات و مشوق هاي صادراتي در نظر گرفته شده از سوي دولت ارايه كرد و مديران و نمايندگان تشكل هاي بخش كشاورزي نيز به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند.


.” title=”ضرورت راه اندازي نهضت كار بازرگاني در استان / مركبات مازاد استان، ذخيره سازي و به شبكه هاي پرمصرف وصل شود / حلقه هاي مفقوده حوزه تجارت و بازار يابي برطرف شود “>ضرورت راه اندازي نهضت كار بازرگاني در استان / مركبات مازاد استان، ذخيره سازي و به شبكه هاي پرمصرف وصل شود / حلقه هاي مفقوده حوزه تجارت و بازار يابي برطرف شود
.” title=”ضرورت راه اندازي نهضت كار بازرگاني در استان / مركبات مازاد استان، ذخيره سازي و به شبكه هاي پرمصرف وصل شود / حلقه هاي مفقوده حوزه تجارت و بازار يابي برطرف شود “>ضرورت راه اندازي نهضت كار بازرگاني در استان / مركبات مازاد استان، ذخيره سازي و به شبكه هاي پرمصرف وصل شود / حلقه هاي مفقوده حوزه تجارت و بازار يابي برطرف شود