بررسی‌ها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در چهار سال گذشته بیش از صد برابر افزایش یافته است که به گفته کارشناسان این موضوع نشان دهنده تاثیر سهولت در قوانین کسب و کار و سرمایه گذاری است.

 به گزارش خبرآنلاین، بررسی های آماری نشان می دهد حجم سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در سال ۱۳۹۱ تنها محدود به ۳۲ میلیون دلار بوده است که این رقم با پذیرش رشدی نزدیک به صد در صد در سال ۱۳۹۵ به ۳ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار رسیده است.

سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد یکی از مهمترین محورهایی است که در دستور کار این مناطق قرار دارد، چرا که ماهیت وجودی مناطق آزاد ایجاد شرایطی به منظور تولید، صادرات و ایجاد اشتغال و توسعه در این مناطق بوده است.

با این حال به دلیل نبود زیرساخت های لازم و کافی در سال های گذشته، کسب درآمد از منابع ناپایدار در دستور کار قرار گرفته که این مساله خود آسیب هایی جدی را متوجه کارکرد مناطق مذکور کرده است.

در سال ۱۳۹۱ از مجموع هفت منطقه آزاد موجود در کشور تنها کیش و قشم پذیرای سرمایه گذاری خارجی بوده اند.به طوری که میزان سرمایه گذاری خارجی در کیش برابر با ۳۰ میلیون دلار و رقم سرمایه گذاری خارجی در قشم برابر با ۲ میلیون دلار بوده است.

این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۲۷ میلیون دلار کاهش یافته بود، اما از سال ۱۳۹۳ روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در این مناطق آغاز شد.

در سال ۱۳۹۳، سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد رشدی قابل توجه و انفجاری را شاهد بود به طوری که حجم سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد به ۶۱۷ میلیون دلار افزایش یافت.

در سال گذشته نیز حجم سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار گزارش شده است که افزایشی نزدیک به ۱۰۰ برابر را تجربه کرد.

جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین موضوعات در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است که البته نیاز به هدایت و تخصیص این منابع به بخش های مولد اقتصادی دارد .

بررسی ها نشان از آن دارد که سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ با توجه به رفع تحریم های بین المللی و حضور سرمایه گذاران روند رو به رشدی را داشته و با تکمیل زیرساخت های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی می توان آن را تقویت کرد.عمده سرمایه گذاری خارجی جذب شده در محدوده سال های ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵ در مناطق آزاد قشم و ماکو صورت گرفته است.

در حال حاضر هفت منطقه آزاد در ایران وجود دارد. کیش ، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو مناطق آزاد فعال در ایران هستند. طبق لایحه پیشنهادی دولت به مجلس تشکیل هفت منطقه آزاد جدید پیشنهاد شده است.

برخی معتقدند در شرایط کنونی افزایش شمار مناطق آزاد نمی تواند منافع ملی کشور را حفظ کند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است محدوده مناطق آزاد جدید کاهش یابد.