رشد اقتصاد ایران در بهار امسال با احتساب نفت ۶٫۵ درصد بوده است. این در حالیست که همین عدد در بهار سال گذشته، ۴ درصد بود. از سوی دیگر سهم بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ رشد کرده و از ۲٫۹ به ۷ درصد رسیده است.

 مرکز آمار در اخرین گزارش خود، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار سال ۹۵ را اعلام کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، اقتصاد کشور در سه ماهه اول امسال، ۶٫۵ درصد رشد داشته است؛ به این معنی که اقتصاد کشور ۶٫۵ درصد بزرگتر شده است.

کارشناسان مرکز آمار، این عدد را از میانگین وزنی رشد سه گروه خدمات، کشاورزی و صنعتبدست می آورند.

بر همین اساس در بهار ۹۶، گروه کشاورزی ۳٫۱ درصد، گروه صنعت ۴٫۹ درصد و گروه خدمات۸٫۳ درصد رشد کرده اند.

به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران با احتساب نفت ۶٫۵ درصد بوده است.

از این گذشته، اگر نفت را از محاسبات خود خارج کنیم، تولید ناخالص داخلی کشور ۷ درصد بوده است.

همه اینها در حالی است که اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۹۵، به میزان ۴٫۴ درصد رشد کرده بود که ۱٫۵ درصد آن، مرهون بخش نفت بوده است. در گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال ۹۵، مشاهده شد که رشد بخش صنعت ۸٫۸ درصد، بخش خدمات ۲٫۹ درصد و بخش کشاورزی ۴ درصد بوده است.

 رشد خیره کننده اقتصاد غیرنفتی ایران

اخبار اقتصادی ایران و جهان را در این لینک دنبال کنید.