طلوع فرهنگ در جاده اقتصاد

اگربخواهیم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شكل دیگری بیان كنیم، می توان گفت که رفتارهای اقتصادی حاصل و متاثر از فرهنگ است. بنابراین لازم است به پیوند این دو مفهوم یعنی اقتصاد و فرهنگ توجه شود.

ونگ وا سرویس اجتماعی فاطمه نوری: مقوله اقتصاد و فرهنگ دو حوزه‌ای هستند که در زندگی اجتماعی انسان حائز اهمیتند؛ دو مقوله‌ای که در عین حال بر هم اثر می‌گذارند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و به‌نوعی تفکیک این دو از یکدیگر ممکن نیست.اگر بخواهیم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شكل دیگری بیان كنیم، می توان گفت که رفتارهای اقتصادی حاصل و متاثر از فرهنگ است.
امروزه با شکل گیری جوامع مدرن، سبک زندگی و نگرش مردم به مقوله اقتصاد تغییرات جدی کرده است.
از این رو توجه همه جانبه به فرهنگ اقتصادی زمینه ساز رشد و توسعه جامعه در بخش های مختلف از جمله اقتصاد را به همراه دارد. امروزه با توسعه فرهنگ مصرف گرایی توجه بهمد، تشریفات و توجه به داشتن لوازم لوکس همه نشان دهنده ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد است. تبلیغات تجاری به ویژه در بحث مد و …سبب می شود افرادی که ابزاری را در خانواده خود ندارند تلاش کنند تا با خرید آن کالا که شاید از سوی جامعه نشان دهنده شان اجتماعی و فرهنگ بالاتر است برای خود جایگاهی بدست آورند. بنابراین لازم است به پیوند این دو مفهوم یعنی اقتصاد و فرهنگ توجه شود. بی شک صنایع خلاق و امروزی و تلفیق الگوهای بومی و مدرن در رسیدن سلیقه جامعه به تعادل در حوزه اقتصاد فرهنگی بسیار با اهمیت است. امروزه به توسعه مراکز خرید و گردشگری، اقتصاد خانوار رشد چند وجهی را تجربه می کند. به گونه ای که با توجه به زمان محدود، بسیاری از خانواده ها برای تهیه مایحتاج صرف غذا و حتی تفریح و سرگرمی از مجتمع های خرید بهره می برند. نقش مجتمع های تفریحی و تجاری در زندگی مردم امروز علاوه بر خرید کالا به نوعی نقش تفریحی و تفرجگاه را نیز پیدا کرده است.موضوعی که باعث می شود، با پایین آمدن ترددهای اضافه بخش زیادی از هزینه های رفت و آمد، سوخت و استهلاک پایین آید. امروزه نقش مراکز و مجتمع های تفریحی تجاری در جهت رشد فرهنگی جامعه هم انکار ناپذیر است. برگزاری مراسمات، جشن ها و همینطور برنامه های سرگرمی و تفریحی در شکل گیری افق های جدید و نگرش جامعه و بهبود فضای زندگی مردم نقشی تاثیرگذار دارد.

می توان گفت وجود مجتمع های تفریحی و گردشگری و مراکز خرید از آن دست صنایع خلاق و نوظهور است که می تواند نقش بسزایی در تغییر نگرش های فرهنگی خانوار داشته باشند.

توسعه اقتصادی نتیجه رفتارهای خاص است که این رفتارها، نیز نتیجه فرهنگی خاص بوده و به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که توسعه اقتصادی نیز وضعیت فرهنگی خاص خود را می طلبد.
اينجا در ساري قلب مازندران، حالا قرار است اقتصاد و فرهنگ گره بخورند؛ مي گويند بارقه هاي مدرنيسم اقتصادي در جاده خزرآباد طلوع كرده است! دنيايي از آرزو كه صداي طپش آن قلب خزر را دارد تكان مي دهد.
ساري قرارگاه اتصال فرهنگ و اقتصاد شده كه نمونه بارز صنايع خلاق در آن با فرهنگ بومي و اصيل طبري درهم می آميزد.
دنيا يآرزو فقط فروشگاه و تفرجگاه نيست؛ اينجا حالا نشان است و برند تجارت استاني؛ حالا مي توان گفت استان دارد به بلوغ فرهنگ اقتصادي مي رسد؛ فرهنگي كه از بطن ايرانيت و اسلاميت نشات مي گيرد و با روح اصيل اقتصاد شمال در هم مي آميزد.
دنياي آرزو معبري پر تردد خواهد شد تا فرهنگ مازندراني را با اقتصاد بالنده آن ممزوج كند و به اوج برساند.