نائب رئیس اول اتاق اصناف استان مازندران:

عکس: طاهره نوری