«سادات خانم» روایت دل نشینی از زندگی مادر شهید «خراشادی» است. مادری مثل تمام مادران شهیدی که ایران مدیون یک عمر تنهایی و فراغ فرزندانشان است.

 

 

محصول خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)